Justícia econòmica

Lluitem per a aconseguir un canvi del model econòmic actual basat en la depredació del territori i els recursos naturals, el consum desenfrenat i la insolidaritat. Eduquem i fem sensibilització al desenvolupament sobre els impactes ambientals en països del Sud Global.

Justícia econòmica

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.