Recursos naturals i residus

Fomentem l’accés i consum equitatiu dels recursos naturals, promovem diferents models de prevenció de residus com el compostatge domèstic o comunitari o el residu zero, donem suport a iniciatives de reutilització com el sistema de retorn d’envasos, lluitem contra el consum d’un únic ús.

Recursos naturals i residus

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.