Search
Close this search box.

Responsable del fitxer del tractament de dades personals

Amics de la Terra Mallorca amb domicili en Avda. Comte de Sallent, 4-1ºA, 07003, Mallorca, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial decret (ES) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD)

Forma d’obtenció de les seves dades

Hem obtingut les seves dades a través d’accions realitzades en el passat amb Amics de la Terra Mallorca, o amb motiu de les relacions que manté en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la seva condició de soci/a, per haver estat donant, haver participat en alguna de les nostres campanyes, donar-se d’alta com a establiment col·laborador o suggerir-ho, ser o haver estat voluntari/a, o bé per haver sol·licitat informació sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Dades personals que tractem

Tractem les següents dades per a les finalitats que s’expliquen més endavant:

Dades necessàries per mantenir la relació amb socis/as, donants, voluntaris/as, col·laboradors i subscriptors de campanyes i butlletí, participants en esdeveniments i accions d’Amics de la Terra Mallorca.

En els casos en els quals sigui necessari per la naturalesa de l’acció i/o relació amb socis/as, donants, voluntaris/as, col·laboradors i subscriptors de campanyes i butlletí, podem arribar a tractar altres dades que es facilitin voluntàriament:

També, tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament es facilitin durant les futures relacions i interaccions mantingudes amb Amics de la Terra Mallorca, inclosos els aportats mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la pròpia configuració de privadesa cadascun tingui, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privadesa pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa recomanem llegir les mateixes per conèixer les polítiques de cada xarxa social o aplicació.

Finalitat del tractament de dades personals

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que resulti d’aplicació, tractem les dades personals per complir amb els nostres objectius fundacionals: fomentar un canvi local i global cap a una societat respectuosa amb el medi ambient, justa i solidària. Tractarem les dades dels nostres socis/as, donants, activistes i simpatitzants per a les següents finalitats:

També tractarem dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les quals s’hagin participat amb anterioritat.

L’interessat/a pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o a qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a amics@amicsdelaterra.org o dirigint una sol·licitud a l’adreça postal d’Amics de la Terra Mallorca.

El tractament de dades personals relacionat amb el manteniment de la relació amb Amics de la Terra Mallorca com a soci/a, donant, voluntari/a, col·laborador/a o subscriptor/a, està legitimat en resultar necessari per donar compliment a les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

El tractament de les seves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’Amics de la Terra Mallorca similars a les quals s’hagi participat amb anterioritat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

El tractament de dades personals per a l’exercici de l’activista és necessari ja que ho estableix la normativa vigent sobre el voluntariat.

Legitimació

La base legítima per al tractament de les teves dades és l’execució d’un contracte amb Amics de la Terra Mallorca en relació amb l’alta que ens has sol·licitat.

Així mateix, la base legal del tractament de les teves dades personals pot donar-se també pel consentiment exprés que atorguis per a cada finalitat al moment de recollida de les teves dades personals que ens proporcionis a través d’una possible alta presencial a la nostra seu o stands.

Dades personals i tercers

NO vendrem, llogarem o cedirem les seves dades personals, però aquests podran ser facilitats als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

Si en el futur Amics de la Terra Mallorca realitzés altres cessions de dades personals s’informarà degudament.

Termini de conservació de dades personals

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Amics de la Terra Mallorca, i fins i tot després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable, si no es comunica el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i/o contractuals. Conservarem informació personal el temps necessari o permès en atenció a les finalitats pels quals s’hagi obtingut.

Dades persones de menors de 18 anys

No tractarem dades de menors d’edat sense prèvia autorització de pares o tutors. Solament amb el seu acord, podran participar en les nostres campanyes i activitats en la forma en què en cada cas s’indiqui.

Drets

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Amics de la Terra Mallorca estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Amics de la Terra Mallorca deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges exercir qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a les nostres oficines en Avda. Comte de Sallent, 4-1ºA, 07003, Mallorca

La sol·licitud d’exercici de qualssevol dels teus drets haurà d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial que t’identifiqui (DNI o document acreditatiu).

Entorn segur

Aquesta pàgina està allotjada en un servidor segur. Tota la informació personal que ens envies a través dels diferents formularis és tractada per mitjà d’un estàndard de seguretat, Secure Sockets Layer (SSL), tecnologia que evita la intercepció d’aquesta informació per part de tercers.

Política de Cookies

El lloc web tierra.org, titularitat d’Amics de la Terra Mallorca, utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència dels seus usuaris i usuàries.

Les cookies són arxius que utilitzen pràcticament totes les webs. En navegar per la nostra pàgina s’instal·len en el teu navegador o dispositiu per assegurar que la web funciona correctament i emmagatzemar informació sobre la teva visita.

Les dades que ens proporcionen les cookies tracten a l’usuari de forma anònima i en cap cas emmagatzemen informació personal. El nostre lloc web recull dades tals com adrecis IP, pàgines visitades i arxius descarregats, amb l’objecte de conèixer a nivell general els hàbits i preferències dels nostres usuaris. Aquesta informació no ens diu gens sobre la teva identitat i s’utilitza únicament per millorar els continguts i l’experiència de navegació.

A tot moment podràs accedir a la configuració del teu navegador per modificar o desactivar les cookies, i seguiràs accedint als nostres continguts. Encara que és possible que la qualitat en el funcionament de la web es vegi afectada sense l’ús de les cookies.

Enllaços a tercers

El nostre lloc web pot incloure enllaços externs a pàgines d’altres persones o entitats. En cap cas som responsables dels seus continguts i serveis, que estan fora del nostre control, ni dels danys, directes o indirectes, que puguin ser causats per l’ús d’aquests llocs.

Si tens qualsevol dubte o suggeriment pots posar-te en contacte amb nosaltres en amics@amicsdelaterra.org.

Sigues part del canvi!

Manteniu-vos al dia de les nostres campanyes i de com podeu participar.

    He llegit i accepto la Política de privacitat.