Justícia climàtica

Pressionem políticament perquè s’adoptin mesures per a lluitar contra la crisi climàtica, exigim Justícia Climàtica amb els països del Sud Global i promovem la sobirania energètica. Promovem una mobilitat sostenible que posi a les persones, i no als mitjans de transport contaminants, en el centre de les polítiques.

Justícia climàtica

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.