Participació

Ajuntem persones per a realitzar un canvi que ningú de nosaltres pot aconseguir tot sol. Per això, fomentem la participació activa i col·lectiva a tots nivells. Treballem en xarxa amb altres grups de la federació d’Amics de la Terra i participem en plataformes locals a Mallorca.

Participació

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.