Ses Fontanelles: una passa més per evitar el centre comercial

L’extinció dels efectes de la primera llicència, sol·licitada al seu moment per Aqua Màgica, implica que Unibal-Rodamco no pugui recuperar i executar el primer projecte de 22 edificis que estava previst a la zona humida de ses Fontanelles.
__________
El periple de l’expedient administratiu de ses Fontanelles és llarg i complex, i encara no ha acabat.
En relació a la llicència comercial (Govern):
Fa uns mesos ja celebràrem la sentència del TSJIB que desestimava el recurs interposat per la multinacional francesa UNIBAIL-RODAMCO, promotora del centre comercial «Palma Springs» a ses Fontanelles, per a que es declaràs nul·la la denegació de la llicència comercial i, a més, la condemna al pagament de les costes del judici.
L’Audiència Nacional tornà donar la raó al Govern i a la denegació de la llicència de gran establiment comercial, després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), depenent del Ministeri d’Economia i via Advocacia de l’Estat, interposàs també un recurs contra el Govern per haver denegat la llicència.
Aquest suport a les tesis mantengudes pels serveis jurídics del Govern de les Illes, tant per part del TSJIB com per part de l’Audiència Nacional, ha suposat una passa important cap a la protecció definitiva de l’últim aiguamoll que queda a Palma, malgrat que no és definitiva.
En relació a la llicència d’edificació (Ajuntament de Palma):
Per la seva banda, i pel que fa a la llicència d’edificació, l’Ajuntament de Palma tenia en tramitació dos projectes: el presentat inicialment i fa molts d’anys per Aqua Màgica, que constava de 22 edificis i aparcaments soterrats i en superfície, que havia quedat en el limb en el moment que els nous propietaris promotors, UNIBAIL RODAMCO, varen presentar una segona proposta de projecte (el conegut com Palma Springs). La llicència va ser caducada en el seu moment per l’Ajuntament per haver exhaurit terminis de presentació de documentació.
Així doncs, l’empresa promotora ha intentat en aquests darrers mesos reviscolar la primera de les llicències. D’aquesta manera, ha informat a diferents associacions de veïns que tenia la intenció de reprendre el projecte original. Avui, però, la gerència d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma ha duit a la sessió del Consell de Gerència la declaració d’extinció dels efectes d’aquesta mateixa llicència per aplicació de la LOUS la qual deixa clar que passats 6 mesos sense actuar, els efectes de la mateixa queden extingits per «ministeri de llei».
Aquest fet, per tant, impossibilita que la promotora recuperi el projecte inicial, tot i que no impossibilita que un cop acabades les obres d’urbanització (que han estat continuant durant l’estiu) i aconseguida la condició de solar, pugui presentar-ne una altra.
Per tant, ses Fontanelles encara no està salvat, però s’han anat fent passes fermes per avançar cap al paradigma de cap on han de dirigir-se les polítiques que pretenen afavorir l’interès general i recuperar i preservar aquesta darrera zona humida de Palma.
At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies