Reivindiquem les traves a l’autoconsum amb una acció escènica en el Born

Voluntaris de Amics de la Terra han protagonitzat aquest matí una acció escènica en el passeig del Born a Palma que posa en relleu les dificultats a les quals s’enfronta una persona que vol posar panells fotovoltaics a casa seva. La ciutadania ha hagut de bregar amb fins a 8 passos necessaris per a instal·lacions d’autoconsum de menys de 10 kw que acaba sent un procés llarg, tediós i amb 10 o més formularis.

D’aquesta manera Amics de la Terra ha volgut exemplificar d’una manera lúdica i visual els impediments o traves al desenvolupament de l’autoconsum al nostre país, donats en primer lloc per la inseguretat jurídica pel fet que en qualsevol moment, emparant-se en l’establert en l’article 9 de la Llei 24/2013, el govern pugui establir càrrecs variables a l’energia autogenerada en les instal·lacions de potència contractada igual o inferior a 10 Kw; en segon lloc per la complexitat per a la tramitació administrativa i registre d’aquestes instal·lacions; i en tercer lloc l’exigència d’instal·lar un segon comptador amb independència de la potència de la instal·lació.

A part de l’impopular anomenat impost al sol, que va frenar de forma abrupta l’interès de gran part de la nostra societat sobre aquesta opció energètica i és una barrera econòmica important, la veritable barrera o fre el desmanegat, lent, desesperant procediment administratiu al que s’enfronten els ciutadans per a la legalització de les instal·lacions d’autoconsum que s’hagin atrevit a executar.

La seva simplificació hauria de permetre que consumidors que instal·lin una potència de generació en autoconsum igual o inferior a 10 kw únicament haguessin de presentar a l’empresa distribuïdora una comunicació prèvia de la instal·lació a executar.

En finalitzar l’acció escènica Amics de la Terra Mallorca ha presentat una carta a la Sra. María Salom Coll, Delegada del Govern en la CAIB, per EXIGIR al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme la supressió de l’article 9.3 de la Llei 24/2013, del Sector Elèctric i la modificació del Reial decret 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Amics de la Terra Mallorca també ha iniciat també una recollida de signatures per presentar al Ministeri.

Si observem aquesta situació des d’un territori com les Illes Balears, amb uns costos de generació de l’energia molt superiors als peninsulars (entorn de 80/90 €/MWh superiors als de la Península), i amb el major índex d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (tn CO2/MWh generat), resulta encara més incomprensible que el Govern d’Espanya no hagi impulsat de forma especial aquestes instal·lacions d’autoconsum als territoris insulars. Cada kWh que genera una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a Balears suposa un estalvi econòmic per al sistema elèctric espanyol, i una disminució d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquesta activitat forma part del projecte “Sensibilització i educació per reduir el canvi climàtic, la dependència del petroli i els seus impactes als països empobrits” i compta amb la col·laboració de la Direcció general de Cooperació i Immigració del Govern Balear.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies