Reflexions després d’una setmana de vigència del Decret sobre Posidònia

Reflexions després d’una setmana de vigència del Decret sobre Posidònia

En primer lloc, Amics de la Terra Mallorca aprecia la valentia de l’executiu en decidir la ràpida entrada en vigor del decret.

Considera que, en cas de no haver-se pres la decisió, s’haurien frustrat moltes expectatives entre la societat illenca, doncs la conscienciació general sobre la inajornable protecció de l’espècie creix dia a dia. Així ho demostren les denúncies massives a les xarxes socials davant els episodis de fondejos il·legals.

En segon lloc, considera arrelat en la majoria de navegants de les illes aquest sentiment de respecte i protecció cap a un organisme únic, patrimoni de tota la societat. No sembla succeir el mateix en el cas dels iots -generalment, de grans dimensions- oferts en règim de lloguer. Sembla necessària una important labor d’informació sobre aquest tema entre les empreses xàrter, sense que això signifiqui deixar d’imposar sancions, a l’empara del que el decret estableix.

Per les xarxes socials s’han difós nombrosos episodis en els quals, malgrat ser advertits, determinats navegants d’aquest tipus de vaixells (i també dels llogats al marge de l’oferta reglada), han fet cas omís de la prohibició de fondejar en les prades, i, de vegades, han reiterat en dies successius aquests comportaments. Això deu tallar-se d’arrel, amb la imposició de les majors sancions que la norma permeti.

També preocupa molt a Amics de la Terra Mallorca la manifesta falta de mitjans materials i humans per vigilar el compliment de la norma, la qual cosa provoca que una ciutadania conscienciada vegi frustrada amb freqüència la seva inestimable col·laboració en la protecció de la fanerògama, amb avisos que mai són atesos. L’Administració ha de redoblar els seus esforços en aquest sentit, sota pena de què la norma pugui quedar en paper mullat.

Finalment, l’associació ecologista reitera la seva exigència a les administracions perquè assumeixin la part que els correspon pel que fa a la depuració d’aigües, una assignatura pendent, amb un nivell de qualitat impropi en una comunitat autònoma que viu del turisme. Així mateix ha de redoblar els esforços perquè els abocaments incontrolats siguin perseguits i sancionats sense contemplacions.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies