Search
Close this search box.

Recollida de signatures per un Transport Públic de Qualitat i Gratuït en 2024

Els nous reptes de mobilitat derivats de la crisi ecològica, la insularitat i el context d’inflació i pèrdua del poder adquisitiu de la ciutadania de les Illes requereixen de mesures urgents. L’aposta per la mobilitat sostenible i el canvi necessari en el model de mobilitat ha de convertir-se en una prioritat de les polítiques públiques.

La Plataforma transport públic recollint signatures a l’estació intermodal.

En aquest sentit, la gratuïtat del transport públic en 2023 ha estat una mesura de justícia social i climàtica que ha suposat un alleujament a l’economia de la ciutadania i un pas de gran importància per al canvi de model de mobilitat. Per això, considerem imprescindible que es mantingui la partida pressupostària necessària per a mantenir la gratuïtat en 2024 com a part d’un escut social que encara és necessari per a fer front a la inflació i a la pujada del preu dels combustibles i també com un èxit en el desitjat camí al canvi en el model de mobilitat. Ara bé, aquestagratuïtat no pot, en cap cas, suposar un deteriorament en la qualitat del servei. Per contra, la gratuïtat ha d’acompanyar-se d’una millora en la qualitat, les freqüències, la renovació de flotes i l’aposta per altresformes de mobilitat, com la bicicleta, que requereixen d’inversions, tanten els serveis com a les seves infraestructures”.

Per això, diferents col·lectius representats a la Plataforma transport públic exigim:

  • El manteniment de la gratuïtat del transport públic en les Illes en 2024.
  • L’augment de la inversió i la despesa pública per a millorar la infraestructura i el servei del transport públic per acompanyar el canvi en el model de mobilitat que impulsa la gratuïtat. 
  • Que aquesta inversió destinada a l’augment de freqüències, la creació de noves línies, la renovació de la flota d’autobusos, etc. es financi amb un sistema impositiu progressiu.

Per FIRMAR la petició accedeix al següent enllaç.

Sigues part del canvi!

Manteniu-vos al dia de les nostres campanyes i de com podeu participar.

    He llegit i accepto la Política de privacitat.