Proposem 5 mesures concretes per minimitzar la contaminació dels creuers.

La plataforma “Fins Aquí Hem Arribat”, amb FAAVV Palma i Amics de la Terra, proposen 5 mesures concretes per minimitzar la contaminació dels creuers.

Les organitzacions demanen al Govern de les Illes, a l’Autoritat Portuària i a l’ajuntament de Palma actuar aviat per minimitzar la contaminació i la massificació provocada pels creuers.

Vist l’aposta dels darrers anys per part d’Autoritat Portuària de les Illes Balears i el Govern de les Illes d’intensificar el turisme de creuers sense tenir en compte en absolut els impactes socioambientals que actualment està provocant, des de la Plataforma #FinsAquíHemArribat, amb el suport de la Federació d’Associació de Veïns de Palma i Amics de la Terra, plantejam cinc propostes concretes amb l’objectiu de limitar, regular i controlar els impactes negatius del turisme de creuers.

1. Demanam al Govern i del Parlament de les Illes Balears que impulsi i es posicioni a favor de la creació d’una Zona d’Emissió Controlada de gasos contaminants a la Mediterrània. La idea és que aquest pas impliqui la creació d’àrees de control d’emissions tant de sofre (SECA) com d’òxids de nitrogen (NECA) i abordi explícitament les emissions de partícules i carboni negre. El Mar Bàltic, el mar del Nord i el Canal de la Mànega ja apliquen aquestes restriccions i França s’ha mostrat favorable a que es declari zona ECA el Mediterrani.

 

La contaminació que generen les emissions dels vaixells està en augment i les normes d’emissió global establertes per la Organització Internacional Marítima tornen cada cop més restrictives des de l’any 2010, quan va entrar en vigor l’annex VI del Conveni MARPOL. El Conveni MARPOL (MARine POLution) és el que estableix mesures de prevenció de la contaminació de l’aire per parts dels grans vaixells. L’annex VI revisat va introduir, en particular, límits de sofre més estrictes per als combustibles d’ús marítim a les zones SECA (Sulphur Emission Control Area en anglès) establertes als Estats Units, Canadà, Carib, mar del Nord i Bàltic (1,00 % a partir de l’1 de juliol de 2010 i 0,10 % a partir de l’1 de gener de 2015). A les zones marítimes fora de zones SECA, com és el cas del Mediterrani, les limitacions establertes són de 3,50 % a partir del’1 de gener de 2012 i 0,50 % a partir de l’1 de gener de 2020.

Aquest conveni va ser ratificat per l’Estat Espanyol juntament amb Samoa, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Dinamarca, Alemanya, Grècia, Libèria, les Illes Marshal, Noruega, Panamà, Singapur, Suècia i Vanuatu.

El Govern de les Illes per tant, en compliment del Conveni MARPOL, hauria d’instar al Govern Espanyol a que el Mediterrani sigui considerat Zona d’Emissions Controlada, cercant aliances amb altres comunitats autònomes i altres països que també pateixen la contaminació dels creuers, petroliers i altres grans vaixells en general.

Demanam per tant, una regulació obligatòria per limitar, controlar i sancionar les emissions dels vaixells i complir amb les Directives 2008/50/CE i 2012/33/UE de qualitat de l’aire i de limitació del contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, respectivament. El límit de contingut de sofre per als combustibles d’ús marítim ha de ser de 0,1% a les aigües territorials dels Ports de les Illes.

I que el Govern i Parlament es pronunciïn a favor de la creació d’una ECA (Àrea de Control d’Emissions) a la Mar Mediterrània.

2. La segona mesura, dirigida a les navilieres, perquè utilitzin als seus vaixells desulfuritzadors de gasos emesos per limitar les emissions d’òxids de sofre, de forma que el resultat de la combustió sigui equivalent al d’un combustible amb el límit de sofre fixat a les Zones d’Emissió Controlada. Per a la verificació de tot això els vaixells disposen de certificats oficials que formen part de la documentació del vaixell, els quals haurien de ser exigits per l’autoritat. Proposam l’establiment d’impostos sobre les emissions dels vaixells com a eina efectiva per reduir les seves emissions.

3. La tercera mesura consisteix a limitar l’arribada simultània de creuers. Actualment se’n acumulen fins a 6 i 7 el mateix dia al port de Palma.

Reclamam que es limiti el número i tamany dels creuers i no s’acceptin més de dos creuers al port de manera simultània.

4. Reclamam informació clara i transparent en relació a les emissions, l’aigua i els residus d’aquest tipus d’embarcacions quan són al Port.

L’APB va anunciar al 2016 la signatura d’un conveni amb la UIB per tal d’estudiar l’impacte del turisme de creuers a través de la instal·lació d’una xarxa de sensors de contaminació Variables contaminants (SO2, NO2, NO, CO, O3, PM10, PM2,5, Ld, Le), L i renou dos anys després no s’ha fet públic ni un sòl resultat de les mesures. Volem dades accessibles de les mesures a l’abast per ser consultades per tota la població en temps real.
Desconeixem a més com es gestionen els residus generats pels creurs quan arriben a Port, així com els requeriments d’aigua que tenen també un cop arribats a Port. Com es gestiona? Com es cobra? Reclamam també informació en aquest sentit.

5. Una ecotaxa al nivell de contaminació dels creuers. Els creuers tenen un consum de combustible, aigua i recursos extraordinaris. A més tenen impactes socioambientals sobre als llocs que visiten. Si tenim present la màxima de qui contamina paga, els creuers haurien de pagar una taxa turística elevada. Ara estan pagant 1 euro/dia. Proposam que aquesta taxa sigui de 5 euros/dia. El 2018 s’esperi que arribin uns 2 milions de creueristes.

Pensam que aquestes 5 mesures són raonables i factibles, permetrien ordenar l’arribada dels creuers, reduir la contaminació i la massificació, augmentar la qualitat de l’aire gràcies a la limitació de les emissions de certs contaminants molt nocius per la salut i els ecosistemes, augmentar els estàndards de qualitat a les companyies que vulguin operar al Mar Balear i disposar de més recursos públics per pal·liar les conseqüències dels abocaments i altres impactes ambientals negatius.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies