Presentem comentaris sobre el Registre Balear de Petjada de Carboni

Amics de la Terra hem presentat al·legacions i comentaris a l’avantprojecte de Decret regulador del Registre Balear de petjada de carboni, en procés d’informació pública obert fins avui.

Considerem que aquest Decret és un pas molt positiu en el compliment dels objectius de la Llei 22/2019, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, ja que facilitarà l’elaboració dels pressuposts de carboni, l’establiment de les quotes de reducció per a cada sector d’activitat econòmica, i així aconseguir els objectius de reducció d’emissions establerts a la Llei.

Des d’Amics de la Terra demanem que, a part de les emissions directes, la comptabilització de les emissions indirectes més significatives també sigui obligatòria.

També proposem l’eliminació de l’opció de compensació d’emissions per a evitar que les empreses eludint les seves responsabilitats i obligacions de reducció d’emissions.

Desitgem que l’administració disposi dels recursos necessaris per a exigir el compliment d’aquesta normativa.

Pots consultar aquí el document complet que hem presentat per registre electrònic a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, DG Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies