Presentem al·legacions a la llei de canvi climàtic i demanem mesures de fiscalitat

Amics de la Terra presenta al·legacions i demana que la llei avanci cap a la fiscalitat verda

Amics de la Terra ha presentat 24 al·legacions, amb la finalitat de millorar la llei de canvi climàtic presentat pel Govern Balear. Aquí el document sencer amb les al·legacions.

Des de l’acord de Paris, l’estat espanyol, en diferencia a altres membres de la Unió Europea, no ha avançat en l’aplicació de mesures per reduir les emissions de CO2, seguint en la seua política retrograda de fomentar les fonts d’energia contaminants.

Per això, i per la urgència de posar en marxa accions encaminades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears, així com la transició a un model energètic descarbonitzat, intel·ligent, eficient i 100% renovable, Amics de la Terra celebra l’esforç que ha fet el Govern Balear per dissenyar un full de ruta per fer aquesta transició, suposant una eina molt necessària per combatre el greu problema que estem patim i patiran les generacions futures.

No obstant això, pensem que la llei queda prou lligada a les directrius econòmiques de la mal anomenada economia sostenible. Així considerem que perquè l’economia es tornés realment sostenible s’haurien de proposar canvis estructurals importants en la primera font d’ingressos de la nostra comunitat autònoma. Així, acompanyant a aquesta llei i transversalment, s’haurien de fixar unes taxes per anar estabilitzant el nombre de turistes i població que la nostra comunitat autònoma pot absorbir, i lligar-les a un màxim d’emissions que també hauríem d’agafar com a base per no superar-les, si no volem que els estalvis aconseguits per una banda es vegin absorbits i superats per l’altre.

Des d’Amics de la Terra pensem també que aquesta llei ha d’anar acompanyada d’una bona partida pressupostaria per fer-la efectiva, i anar acompanyada de mesures encaminades cap a la fiscalitat verda que gravi les actuacions que facin augmentar la vulnerabilitat o incrementin les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com també incentivar fiscalment les actuacions que afavoreixen l’adaptació al canvi climàtic o la reducció d’emissions de gasos.

D’aquesta manera considerem que aquesta llei contemplaria i completaria un camí que tots junts hem d’emprendre amb urgència i sense dilacions, per portar a les nostres illes envers una millor situació que les faci més resistents i resilients davant els canvis.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies