Mesurar l’ús dels recursos

Els recursos naturals són la base de la vida, i per tant, són també la base de l’economia i les societats humanes. Existim gràcies a la terra fèrtil que podem cultivar, a l’aigua o l’energia que mantenen els cicles naturals (fonamentals per la nostra supervivència), als materials que extraiem de les mines, o als combustibles que necessitem per produir, a l’aire que ens dóna vida o al clima al què ens hem adaptat. En definitiva, tenim una relació íntima i dependent de la naturalesa, de l’entorn, del nostre medi ambient.

En les societats industrialitzades, el progrés va associat al consum de recursos i materials, i sovint a l’ús de tecnologies més eficients o intensives. Paral•lelament la població mundial segueix creixent de forma exponencial. Tot plegat fa que la demanda de recursos i materials a la Terra no s’aturi de créixer.

Aquesta pressió sobre els recursos naturals es tradueix de diverses maneres, segons el context on es manifesti. En alguns casos es manifesta en una competència directa per l’ús d’un determinat recurs (per exemple, si la terra s’utilitza per cultivar, per construir, per extreure materials o per conservar la biodiversitat). En altres casos es tracta d’un conflicte regional relacionat amb els impactes de l’explotació de determinats recursos (la contaminació del delta del Níger per l’extracció de petroli i la crema de gas, o les conseqüències socials i econòmiques de la tal•la dels boscos d’Indonèsia per la producció d’oli de palma, en són només uns exemples).

A Europa, la regió que més recursos consumeix i importa del planeta, sovint aquests conflictes només són visibles quan suposen una variació del seu preu de mercat (els exemples són múltiples dins els mercats internacionals, com en el cas del preu de l’energia o d’alguns productes alimentaris). Però també en els mercats interns, el preu és un indicador de l’escassetat d’alguns productes regionals (com es pot comprovar en algunes captures de la pesca), o del cost ambiental que suposen algunes activitats humanes (l’increment de les taxes de gestió dels residus indica que “qualcú” ha d’assumir els impactes de l’excés i la diversitat de materials que rebutja la nostra societat ).

En definitiva, sovint la pressió humana sobre els recursos naturals s’acaba traduint en conflictes ambientals de més o menys abast, i en última instància, afecta al preu d’alguns productes i serveis del mercat. Tot i així, altres impactes humans sembla que encara expressen totes les seves conseqüències, ja sigui perquè tenen un abast global o perquè necessiten un període de temps més llarg per manifestar-se. Alguns dels casos més significatius són l’increment de la concentració de CO2 que està derivant en un canvi climàtic global, o les conseqüències de l’ús d’energia nuclear que produeix residus radioactius que tindran una vida mitjana d’uns 14.000 anys.

En els darrers 30 anys, Europa ha fet progressos significatius per disminuir els impactes ambientals d’algunes activitats humaes, ja sigui reduint la contaminació, depurant les aigües residuals o gestionant alguns residus perillosos. Fins i tot en alguns casos s’ha aconseguit incrementar l’eficiència en la producció, de manera que, amb el mateix cost econòmic, ara es pot produir més quantitat. Però tot plegat no ha conduït a una reducció de l’ús dels recursos, ans al contrari, el consum de recursos naturals no ha deixat de créixer.

Des d’Amics de la Terra volem manifestar la necessitat d’emprendre polítiques que suposin una reducció real de la pressió humana sobre el medi ambient. Actualment la Unió Europea no utilitza mecanismes per mesurar l’ús que fan dels recursos, i per tant, es fa difícil definir objectius o avaluar polítiques.

Per tal de donar resposta a aquesta situació, Friends of the Earth en colaboració amb el Sustainable Europe Research Institute (SERI) de Vienna, van elaborar al 2009 un estudi per definir una metodologia que pugui permetre mesurar l’ús dels recursos a Europa d’una manera factible i exhaustiva. D’aquest estudi se’n desprenen 4 indicadors que mesuren la quantitat de terra (ha), els materials (tones), l’aigua (litres) i les emissions de GEH que van associades a la producció i el consum dels béns, ja siguin propis o importats.

El pas definitiu per avançar cap a una economia i una societat més eficients i sostenibles, passa per ser conscients de l’impacte real de les nostres accions. Des d’Amics de la Terra, convidem als governs i a la UE a utilitzar aquests indicadors per establir objectius concrets, definir actuacions, avaluar el progrés i estimar l’impacte global sobre els recursos naturals que tenen les actuacions humanes. És també una eina útil per empreses que vulguin valorar i millorar l’ús de recursos que generen els seus productes i activitats.

Medir el uso de nuestros recursos

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies