Lleva’t el plàstic del cap: uneix-te al juliol sense plàstic!

-El dia 3 de juliol se celebra el Dia Internacional Lliure de Bosses, el qual encapçala un moviment mundial durant tot el mes de juliol contra el plàstic d’un sol ús.

-Amb el lema «Lleva’t el plàstic del cap» des d’Aliança Residu Zero* volem destronar la cultura de l’usar i tirar.

– Per a canviar el model de l’usar i tirar cap a la cultura de la reutilització, cap bossa d’un sol ús (ni de plàstic verge, ni reciclatge, ni compostable, ni de paper, etc) hauria de ser gratuïta.

La lluita per l’eliminació de les bosses de plàstic es converteix en una estratègia important perquè té un alt contingut en elements contaminants i és difícilment reciclable, però sobretot perquè és el símbol emblemàtic de la cultura d’un sol ús. En el mercat, hi ha cada vegada més productes d’usar i tirar, especialment de plàstic, i no es fomenta ni es facilita l’accés als productes que es poden reutilitzar.

Durant els últims anys, les administracions públiques han promogut lleis, plans i acords voluntaris que pretenen donar solució a la problemàtica de les bosses de plàstic. No obstant això, les dades mostren que aquestes iniciatives arriben tard i estan tenint un recorregut i un impacte insuficient.

La Directiva Europea sobre les bosses obligava els Estats membres a establir mesures per a garantir un consum mig anual inferior a 90 bosses/persona per al 31 de desembre de 2019, i de menys de 40 bosses/persona per al 31 de desembre de 2025; implantar instruments com la no distribució gratuïta de les bosses de plàstic o la prohibició abans del 31 de desembre de 2018 per a garantir la consecució d’aquests objectius.

L’Estat espanyol va reaccionar massa tard a aprovar en 2018 el Reial decret sobre reducció del consum de bosses de plàstic per què l’any 2019 ja no es van aconseguir els objectius de reducció marcats per la Directiva Europea.

En el Reial decret es prohibia la distribució gratuïta de les bosses lleugeres d’un sol ús en el 2018, amb excepció d’aquelles molt lleugeres i de les bosses de plàstic amb gruix igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclat. Es fixava una prohibició progressiva fins al 2021 quan s’establirà la prohibició total del lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són compostables.

En primer lloc, des de les entitats que conformem l’Aliança Residu Zero creiem que la prohibició de la distribució gratuïta de les bosses lleugeres és una mesura insuficient. Per a aconseguir que la prevenció de residus es converteixi realment un dels eixos estratègics de la sostenibilitat a Espanya, es requereix una visió sistèmica del problema i polítiques transformadores. En el cas de la bossa de plàstic, el demostren altres experiències europees: la prohibició total de la bossa de plàstic d’un sol ús com ha ocorregut a Itàlia i França i el gravamen ambiental dissuasiu com és el cas d’Irlanda, on l’any 2002 van reduir el 90% de les bosses en tan sols tres mesos, el gravamen el qual va ser l’equivalent a 20 cèntims d’euro. En el cas d’altres elements lligats a la proliferació d’envasos i embolcalls d’un sol ús com són les safates de plàstic, els envasos plurimaterial, els embolcalls de plàstic i les bosses sense anses), també hi ha mesures efectives per a reduir el consum de manera ràpida i amb bons resultats.

En segon lloc, segons el Reial decret, les bosses compostables seran gratuïtes, la qual cosa pot provocar que els consumidors triïn l’opció compostable per un criteri econòmic sense necessàriament canviar els hàbits de compra. No té sentit substituir les bosses de plàstic per bosses compostables, ja que també tenen un impacte ambiental (consum energètic, emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, abandó en el medi natural o mala gestió del residu) i no seria bo transferir l’actual consum excessiu de bosses de plàstic al consum de bosses compostables.

Un exemple clar de la incoherència de proposar com a alternativa la distribució gratuïta de les bosses compostables és que aquestes, una vegada compleixen la funció de transportar la compra, s’utilitzen per a separar els residus orgànics de casa i dipositar-los en el contenidor de matèria orgànica, ja que es poden degradar en instal·lacions de tractament de la fracció orgànica. Si es dipositen en altres contenidors, es converteixen en un problema ambiental i econòmic perquè dificulta molt el reciclatge de les fraccions corresponents. Això és especialment rellevant perquè actualment en la majoria de ciutats i pobles d’Espanya encara no hi ha un bon desenvolupament de la separació selectiva de la fracció orgànica.

Per tant, per a aconseguir els objectius de la Directiva Europea, s‘haurien d’aplicar mesures més restrictives com els impostos o les prohibicions a totes les bosses independentment del material. En conseqüència, instiguem a fomentar i promocionar les alternatives reutilitzables com l’única solució sostenible i assenyada per a substituir les bosses d’un sol ús siguin del material que siguin.

Des de les entitats, desitgem que la nova Llei de residus i sòls contaminats que està elaborant actualment el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sigui una oportunitat per a resoldre les actuals manques.

De totes maneres i esperant el suport de les administracions perquè sigui fàcil consumir sense residus, l’Aliança Residu Zero afirma que en el dia a dia podem anar fent petits gestos per a reduir l’ús de bosses d’un sol ús. Actualment hi ha moltes i diverses opcions per a evitar-les: portant el teu carro de la compra o bosses fetes d’un material que et permetin rentar-les i reutilitzar-les moltes vegades, com la tela.

En el mercat, també pots trobar borses de diferents grandàries, amb ansa o sense ansa per a comprar tota classe de productes: espècies, verdures, fruites, fruita seca fins a la pasta i els cereals. Per a productes més fràgils, en comptes de bossa, també és molt útil l’ús del tàper.

***

L’Aliança Residu Zero forma part de Zero Waste Europe, plataforma formada per 30 organitzacions de 24 països europeus. Segons aquesta plataforma, s’entén per “Residu Zero” el model de gestió de residus que tracta d’emular els cicles de la naturalesa en els quals tots els materials descartats per a un procés són necessaris per a un altre ús, de manera pragmàtica i a llarg termini.

Residu Zero significa dissenyar i gestionar els productes i els processos de manera que es redueixi el volum i la toxicitat dels residus generats, es conservi i es recuperin tots els recursos i no es cremin ni enterrin. La implementació de models Residu Zero eliminaria totes les emissions a l’aire, aigua i sòl que amenacen en l’actualitat a la salut humana, animal, vegetal i planetària.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies