Les entitats ecologistes voten en contra de la proposta de repartiment del fons de l’impost turístic

Tal i com ho preveu el reglament del Ple de la Comissió de l’Impost de Turisme Sostenible, GOB i Amics de la Terra, presentaran el vot motivat en contra per escrit dins el termini de 72 hores després de la celebració del ple.

GOB i Amics de la Terra voten en contra de la proposta presentada pel Govern de repartiment dels fons de l’impost turístic.

Al marge de les qüestions formals en relació al repartiment del fons, el GOB i Amics de la Terra, no comparteixen la destinació del fons de l’impost a projectes de promoció turística que pretenen finançar-se amb l’argument de la necessària diversificació de producte turístic i la desestacionalització turística, i tampoc a projectes de formació i foment de propostes dins del propi sector turístic, aprofundint en la mercantilització turística i per tant, en la dependència del monocultiu turístic i en noves infrastructures hídrauliques que permetin seguir incrementant el consum d’aigua.

Per contra insistim que els aspectes claus que s’haurien de cobrir amb aquest impost són projecte que permetessin reduir la càrrega ambiental i promoure activitats al marge del sector. Hi ha alguns projectes que van en aquest sentit, tot i això, no veim que sigui l’esperit fonamental de l’impost que és el que hem vingut reclamant des del principi.

Tot i que entenem que s’han millorat aspectes que consideram clau relatius al repartiments dels fons com l’establiment d’uns mínims de criteris de selecció o la justificació de la proposta, també consideram que n’hi ha d’altres en relació objectius i metodologia, composició i representativitat i vots ponderats dels membres del ple i del comitè executiu no han estat tenguts en compte.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies