Les entitats balears del Pacte per la Reutilització es reuneixen amb el Director de Residus

El passat dimecres 29, algunes entitats representants del Pacte per la Reutilització ens vàrem reunir amb la Direcció General de Residus de les Illes Balears per presentar-los la proposta de creació d’una taula intersectorial de treball per a la reutilització a les Illes Balears. El Pacte per la Reutilització, constituït actualment per 14 entitats, associacions i empreses de les Illes va néixer al 2019 amb l’objectiu d’accelerar el canvi cap a un altre model de producció i consum basat en la reutilització mitjançant tres eixos estratègics:

Educació i sensibilització del retorn social, ambiental, econòmic i local de la reutilització;

Creació de sinergies entre les iniciatives de foment de la reutilització a les Illes,

-i Incidència política per impulsar mesures i incentius que afavoreixin la reutilització a les Illes.

Les entitats del Pacte i els tècnics de la Conselleria coincidim en la necessitat de recopilar i homogeneïtzar dades per donar seguiment i quantificar el compliment dels objectius de reutilització, establerts per la mateixa llei balear de residus, i per quantificar el potencial de prevenció de residus que suposa la reutilització de productes, abans que esdevinguin residus.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies