La Plataforma «Salvem ses Fontanelles» adverteix les administracions que permetre un segon macrocentre comercial és una irresponsabilitat

5 octubre 2016

Davant dels problemes de congestió que està provocant el «Fan Mallorca Shopping» tot just acabat d’inaugurar, que obliga a tancar les sortides de l’autovia, la Plataforma adverteix que l’obertura d’un nou centre comercial a la zona, agreujaria encara més la situació, provocant un col·lapse definitiu dels accessos a l’aeroport.

Sembla mentida que equipaments d’aquestes característiques es posin en funcionament sense capacitat d’haver previst com afectaria a la circulació. A més de l’impacte econòmic negatiu que representa un macrocentre comercial d’aquestes dimensions sobre el teixit comercial de la ciutat, s’ha generat un col·lapse circulatori que afecta el dia a dia de les persones que accedeixen a la ciutat per aquesta via, col·lapse que podria incrementar-se en cas d’obrir-se un nou centre comercial i que acabaria bloquejant els accessos a l’aeroport de Palma.

Des de la Plataforma consideram que aquests dos aspectes són suficients per a descartar un nou centre comercial. Tant per part de les pròpies administracions responsables que l’han d’autoritzar, com per part de l’empresa promotora «Unibail Rodamco» que davant d’aquest panorama que compromet la viabilitat econòmica del projecte i atesa la seva situació legal hauria de desistir de continuar amb la intenció de construir el macrocentre Palma Springs a la darrera zona humida de ses Fontanlles. En relació a aquest darrer aspecte, cal recordar que hi ha hagut una sentència recent contrària a la concessió de la llicència de gran superfície comercial que impossibilita Unibail de seguir tramitant les llicències urbanístiques per a continuar la construcció del centre comercial a ses Fontanelles. A més a més, cal recordar tant als responsables polítics com als inversors, l’oposició de manera perseverada i contundent de grups socials i ambientals contra el que es considera la destrossa de la darrera zona humida de Palma. Vist això, des de la Plataforma, instam a descartar definitivament el projecte després de fer una anàlisi mínimament racional i de sentit comú de les seves escasses possibilitats d’arribar a bon port.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies