Search
Close this search box.

La Plataforma Renovables Si però així No! es reuneix amb el Director General d’Energia per abordar la problemàtica de la transició energètica amb l’esclat de les fotovoltaiques en sòl rústic

La Plataforma Renovables Si però així No! S’ha reunit avui amb el Director General
d’Energia, Diego Daviu i la Directora General de Coordinació i Harmonització
Urbanística, Paz Andrade per tal de comunicar la preocupació per la implantació de
renovables en sòl rústic amb un procediment accelerat, desordenat i que afecta
greument el sòl rústic i les terres fèrtils. Desde la plataforma demanen una moratòria
d’aquestes instal·lacions condicionada a una planificació integrada energètica,
territorial, agrícola i ambiental.

La Direcció General d’Energia comparteix la necessitat d’ordenar els procediments i
donar transparència a l’evolució de les actuacions i les polítiques de transició
energètica Han comunicat la intenció de revisar i unificar els procediment de
tramitació dels parcs així com la necessitat de revisar l’instrument de planificació
sectorial energètic, el Pla Director Sectorial Energètic, de manera coordinada amb la
revisió de Pla Territorial que ha de fer el Consell de Mallorca, i la implicació de Medi
Ambient i la Conselleria d’Agricultura.
Des de la Plataforma, s´ha traslladat a la Direcció General d’Energia que d’acord amb
les dades oficials les expectatives d’un 35% del consum total d’energia (de la que
actualment, només un 20% és elèctric), a produir amb energia renovable (pràcticament
fotovoltaica) per el 2030, no les considerem viables amb aquest model
d’implementació de les inversions fotovoltaiques que ha generat una explosió de parcs
en sòl rústic.

Des de la Plataforma es van translladar les següents peticions:
● Informe del potencial de renovables sobre cobertes (residencial, polígons, etc) i
espais antropitzats del que la DG ha esmentat públicament que disposava
● Priorització de l’estalvi energètic i de l’eficiència energètica
● Priorització de la iniciativa pública en els edificis propis, per actuar com
exemple apropant aquestes mesures a la ciutadanía
● Participació social de la ciutadania en la transició energètica c. en tots els
seus àmbits
● Urgència en la Moratòria i la Planificació Territorial i Energètica
Des de la Direcció General d’Energia, ens varen traslladar el seu compromís per
donar resposta a les preocupacions esmentades i avançat que tenen previst treballar
en el Pla de Transició Energètica, la revisió del PDS d’Energia i la unificació del
procediment d’autorització amb l’actual marc legal.

Sigues part del canvi!

Manteniu-vos al dia de les nostres campanyes i de com podeu participar.

    He llegit i accepto la Política de privacitat.