La Comissió Europea ha acceptat la denúncia de 16 entitats a l’Estat espanyol per la seva gestió de residus

-Organitzacions estatals i de diferents territoris de l’estat s’uneixen en un pas històric per a exigir a la vicepresidenta Ribera i a l’Executiu espanyol un canvi de rumb immediat.

-La normativa europea exigia a Espanya reutilitzar i reciclar el 50% dels residus municipals en 2020, un objectiu que la denúncia davant la Comissió Europea demostra que no es complirà, ja que se situa per sota del 35%.

En una aliança sense precedents, 16 entitats socials (entre les quals està la nostra coordinadora estatal Amigos de la Tierra), han denunciat a l’Estat espanyol davant la Comissió Europea per l’incompliment de l’objectiu de reutilització i reciclatge del 50% per a 2020 marcat per la Unió Europea.

La denúncia, que ha estat acceptada per la Comissió Europea, suposa una fita històrica i ve motivada per anys i anys de polítiques erràtiques, percentatges de recollida selectiva i reciclatge estancats i total desinterès per a fomentar la prevenció i la reutilització, segons han detallat aquest matí diferents persones representants.

“Totes les prospeccions sobre la preparació per a la reutilització i reciclatge en 2020 obliguen a pensar que en l’Estat espanyol no es compliran els objectius establerts per la Directiva 2008/98/CE”, resa la denúncia presentada per aquest grup de col·lectius. Segons les últimes dades presentades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el reciclatge de residus municipals a Espanya se situava en el 35% en 2018. I, no sols aquesta insuficient xifra ha empitjorat en els últims anys, sinó que a més Espanya no ha posat en marxa cap de les polítiques que la Comissió li ha anat recomanant en els últims anys per a arribar a l’objectiu del 50% en 2020. “L’incompliment resulta més que evident i és un símptoma clar de la ineficient gestió dels residus a Espanya”, han sentenciat els denunciants.

En la llista de signants de la denúncia es sumen entitats de diferents perfils i àmbits, com les principals ONG ambientals de l’Estat, però també organitzacions de diferents territoris com Balears, Navarra, Euskadi, Catalunya, Canàries o Galícia, on s’estan sofrint les conseqüències socials, ambientals i econòmiques d’aquest incompliment.

En la seva denúncia, més enllà de sol·licitar que la Comissió Europea admeti a tràmit la seva reivindicació, les entitats demanden un canvi de rumb immediat per part de la vicepresidenta Teresa Ribera, principal responsable dins de l’Executiu espanyol. Aquest gir de 180 graus passa per transposar les noves Directives de residus a través d’una nova Llei de Residus Estatal participativa i ambiciosa, amb eines que assegurin el compliment obligatori dels nous objectius de reutilització i reciclatge.

Les xifres parlen per si mateixes. Segons l’últim informe del Ministeri de Transició Ecològica sobre gestió de residus, dels 22.2 milions de tones de residus urbans que generem en 2018, més del 53% es va enviar a abocador, la qual cosa suposa un augment respecte a l’any anterior, i prop del 12% dels residus van ser incinerats. Aquesta nefasta gestió dels residus suposa un malbaratament de recursos naturals en un context d’escassetat de materials i de matèries primeres i una massiva contaminació dels sòls, de l’aigua i de l’aire i, un greu perjudici a la salut de les persones». Ha declarat Adriana Espinosa d’Amics de la Terra apuntant que l’acceptació de la denúncia demostra que necessitem major grau d’ambició i compromís en la reforma de la Llei de Residus Estatal que actualment està duent a terme i que ara està també sota la lupa de tota Europa. La Llei deu primerament complir amb la jerarquia de residus, és a dir, prioritzar la prevenció en la producció de residus i en la seva perillositat. En segon lloc, ha de millorar la gestió de la matèria orgànica i desplegar tot el seu potencial. I sens dubte, ha d’implantar de veritat la responsabilitat ampliada del productor i evitar que el pes continuï caient en les persones consumidores».

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies