Estalvi d’aigua per sectors i altres informacions

‘Aigua és vida, que no se t’escapi’ és un nou projecte d’Amics de la Terra que pretén sensibilitzar i informar a la ciutadania sobre com funciona i quin són els elements principals del cicle d’aigua dolça i depurada, la problemàtica associada i com el canvi climàtic influeix en el cicle del aigua. També volem promoure uns hàbits més respectuosos de consum d’aigua.

El més important és conèixer la nostra despesa d’aigua, interioritzar hàbits apropiats per fer-ne un consum òptim i adequar les instal·lacions per estalviar, no només en l’ús domèstic, si no en tots els sectors econòmics.Els sistemes de recollida d’aigua de pluja, el reaprofitament d’aigües grises, la depuració domèstica d’aigües residuals i que els ajuntaments promoguin Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (gestionen la precipitació prop d’on cau) són algunes de les idees.

Agricultura:

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura de regadio

Administracions i municipis:

Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible

Exemple d’ordenança reguladora dels usos i estalvi de l’aigua en un ajuntament

Ciutadania i llars:

Guia pràctica per a l’ús eficient de l’aigua a la llar

Guía práctica sobre ahorro de agua en domicilios y empresas

Hotels i turisme:

Guia de bones pràctiques per a instal·lacions turístiques

Ecoauditoría del agua para hotel

En restaurants i bars:

Ecoauditoría del agua en el bar, restaurante y cafetería

Altra informació interessant a conèixer

Atles Ibèric del clima

Totes les dades disponibles sobre l’aigua a les Illes balears ho podeu trobar al Portal de l’Aigua de les Illes Balears

Campanya del Govern: L’aigua, un bé escàs. Pensa-hi

Campanya d’Emaya: Siguem realistes el tassó és mig buit. No tudis l’aigua

Campanya H2O:documental, exposició, CDRom i llibre electrònic. L’exposició està també en format de panells al Fons Mallorquí de Solidaritat i es pot sol·licitar gratuïtament.

Manual de disseny i instal·lació de sistemes autònoms de depuració

Guía práctica para cosechar el agua de lluvia

Guía Nueva Cultura del Agua

Projecte subvencionat per:

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies