Search
Close this search box.

Entitats conservacionistes reclamam titularitat pública i gestió mediambiental per als espais naturals que Defensa ja no utilitza

  • El Parlament discutirà properament una proposició no de llei que pretén instar el Govern espanyol a evitar que aquests espais naturals passin a mans privades, i a garantir la seva conservació ambiental

Amics de la Terra, GOB, Societat d’Història Natural de les Balears i SEO/Birdlife han remès al Govern i als diferents partits amb representació parlamentària un manifest en el qual insten a negociar amb el Govern d’Espanya el manteniment de la titularitat pública dels espais naturals que desafecti el Ministeri de Defensa, i la seva gestió conservacionista.

El Ministeri és titular d’un nombre important d’instal·lacions a les Illes Balears, una part d’elles ubicades a espais d’extraordinari valor ambiental. Algunes encara són utilitzades, mentre altres han deixat de tenir interès militar i han estat gairebé abandonades. Per aquestes darreres el Ministeri segueix un procediment de desafectació i posada a disposició de l’INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) per tal d’oferir-les en el mercat immobiliari.

L’oferta immobiliària de grans finques a espais naturals fins ara ben conservats i amb un important valor ecològic podria tenir greus conseqüències urbanístiques, ambientals, paisatgístiques i socials a les Balears. Tot i que en general aquests espais ja estan emparats per diferents figures de protecció, el pas a mas privades obriria la porta a canvis d’ús d’abast imprevisible i probablement inconvenients per a la conservació del patrimoni natural.

Per citar un exemple del que suposa el pas a mans privades dels espais desafectats per Defensa i la seva transformació urbanística podem citar les instal·lacions de Cap Enderrocat, venudes fa dècades i que han estat transformades en un hotel de luxe. L’antiga bateria del Cap Blanc s’ofereix des de fa mesos a un portal immobiliari, i entre altres espais que aviat podrien seguir el mateix camí es troba la finca de Rafeubetx, que d’altra banda s’ha inclòs dins la recentment presentada proposta de futur parc natural de Ponent precisament pels seus extraordinaris valors naturals.

Davant aquesta situació, les entitats que formulam aquesta petició consideram que caldria adoptar les mesures necessàries per garantir el manteniment de la titularitat pública dels espais naturals que Defensa pugui desafectar, i alhora avançar en mesures de gestió per a la seva restauració i conservació ambiental i en l’ordenació del gaudi públic compatible amb la protecció del patrimoni natural.

Per això instam al Govern de les Illes Balears a fer les gestions necessàries amb el Gobierno de España per tal de:

  • paralitzar immediatament l’oferta i possible venda d’espais naturals de les Balears que hagin estat desafectats pel Ministeri de Defensa, i garantir la seva titularitat pública.
  • impulsar un acord per a la gestió autonòmica d’aquest espais, per part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, i dotar-los d’instruments d’ordenació i gestió que possibilitin la recuperació i conservació dels valors naturals i alhora l’ús públic sostenible.

El març de 2022, davant la notícia de la posada en venda de les instal·lacions del Cap Blanc a través d’una immobiliària, el GOB plantejà públicament la necessitat d’intervenir políticament per evitar aquests canvis de titularitat que obren la porta a la transformació. Una sèrie de formacions polítiques (Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem) recolliren la proposta i la presentaren en forma de proposició no de llei al Parlament, que a hores d’ara encara està pendent de discutir-se. L’agenda parlamentària és extensíssima, i davant el risc que la proposta no es pogués discutir aquesta legislatura els mateixos partits sol·licitaren recentment la tramitació per la via d’urgència, petició que ha estat acceptada aquesta setmana per la Mesa del Parlament. Així, les entitats que impulsam aquesta petició instam a totes les formacions polítiques amb representació parlamentària a donar suport a aquesta proposició que confiam se discutirà aviat.

D’altra banda, no podem ignorar que ens trobam a les acaballes de la legislatura i que els partits comencen a plantejar les seves propostes electorals. Per tant, igualment instam a tots els partits a incorporar en els seus programes el compromís de negociar amb Madrid la titularitat pública i la gestió conservacionista dels espais naturals que Defensa decideixi desafectar.

Sigues part del canvi!

Manteniu-vos al dia de les nostres campanyes i de com podeu participar.

    He llegit i accepto la Política de privacitat.