Search
Close this search box.

Energies renovables Sí, però així NO! Plataforma per demanar una ubicació racional, sostenible i planificada de les instal·lacions d’energies renovables a Mallorca

Organitzacions ecologistes, entitats i col·lectius diversos d’arreu de l’illa han presentat aquest dissabte la Nova Plataforma «Renovables SÍ, però així NO!». Reclamen a la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, una moratòria urgent de tots els projectes que pretenen ubicars-se en sòl no urbanitzable, com els macroparcs solars de Selva, Petra, Consell, Santa Maria i Palma, entre molts altres.

Estam davant un allau de parcs de grans dimensions que afecten finques i possessions d’arreu de l’illa: Son Santandreu (Petra), Son Serra (Palma), Mainou (Consell), Son Vivot (Inca), etc i altres, fins arribar a 66 parcs en tramitació en sòl rústic. Cal aturar, amb una moratòria de les tramitacions fins a disposar de la corresponent planificació energètica, territorial, agraria, paisatgística i ambiental d’aquestes infraestructures energètiques amb totes les garanties, també per a les generacions futures que en 30 anys veuran com tots aquests parcs, si es materialitzen, acaben de cop la seva vida útil havent dilapidat una bona part de sòl rústic, amb usos industrials que no li són propis.

Cal que la implementació territorial de les energies renovables necessàries per assumir la descarbonització i la reducció d’emissions atengui la necessitat imperiosa del decreixement del consum energètic per tal de que la implementació territorial de les noves infraestructures energètiques es faci de manera coherent amb els principis inspiradors de la transició ecosocial justa.

El que estam vivint és un procés d’imposició, sense regles territorials – més enllà d’evitar espais naturals protegits – per part del mercat i de grans capitals, i per impuls de la D.G. d’Energia. Conceptes com participació ciutadana, democràcia deliberativa, eficiència i racionalització energètica, decreixement, protecció de la biodiversitat, respecte a l’ordenació territorial i promoció del desenvolupament sostenible s’estan quedant en paraules o expressions buides i elucubracions retòriques.

Cal avançar en la transició energètica en el marc d’una transició ecosocial sense demagògia, ni trampes, ni paraules en fals ni obviant el perill que significa deixar la producció energètica a grans inversors que ara fan el seu agost amb les renovables, sense cap vinculació amb el territori i responent a unes expectatives de lucre i oportunitat sense precedents en el camp de les energies renovables.

Ens oposam i ens oposarem a ubicacions inadequades, irracionals, insostenibles i incoherents amb el territori i amb els reptes als que cal fer front des del punt de vista territorial, ecològic i climàtic en els propers anys.

La plataforma afirma que la majoria dels projectes s’instal·len en terreny no urbanitzable i darrerament, de manera majoritària, sobre terres agrícoles fèrtils, paisatges singulars y de gran valor patrimonial i natural. Cal orientar i ordenar de manera més efectiva i participada la ubicació d’aquestes instal·lacions sota el principi inspirador d’autonomia, autoconsum i sobirania energètica de comunitats, barris i pobles i no en termes de grans inversions privades en sòl no urbanitzable.

La transició energètica és urgent i necessària però no coincidim en la manera en com s’està implementant i que es limita a intentar aconseguir un objectiu de reducció d’emissions i augment de kilowatts sense la necessària planificació i ordenació d’aquestes infraestructures a nivell energètic – no s’ha revisat el PDS Energètic – ni territorial – no s’ha fet la modificació del Pla Territorial prevista a la Llei 10/2019 de 22 de febrer d’Energia i Canvi Climàtic – ni agrari – les instruccions d’agricultura demostren que hi ha un impacte que s’intenta corregir projecte a projecte, però sense una avaluació integral de repercussió econòmica, de disponibilitat de sòl, i d’ocupació d’usos del sòl agrari per activitats industrials – ni paisatgístic.

La no planificació i participació genera oposició. De fet, en aquestes darreres setmanes, diversos municipis han començat a presentar mocions exigint l’ordenació d’aquestes infraestructures energètiques, la moratòria, o la protecció del sòl rústic front aquestes instal·lacions: Santa Maria, sa Pobla, Muro i també Vilafranca.

Per tot això, des de la Plataforma s’exigeix

I. La declaració d’una moratòria en la tramitació dels projectes de parcs fotovoltaics a sòl rústic, excepte els projectes d’autoconsum fins que s’aprovi el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, i el Plans Territorial Insulars que ha de definir les zones de desenvolupament prioritari per a la implementació de les energies renovables.
Consideram que el que seria vertaderament necessari és una SUSPENSIÓ dels projectes actualment en tramitació fins a tenir una planificació efectiva de cap on volem transitar energètica i territorialment.

2. Que s’habiliti un tràmit d’urgència per a la planificació territorial de les zones de desenvolupament prioritari que determinin no només “on”, sinó “com” feim compatibles el territori, especialment sòl rústic comú, l’activitat agrària i els usos del sòl, la conservació del Patrimoni, la preservació paisatgística i les renovables, tal i com determina l’article 46.2 (abans esmentada) de la seva Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Per a l’elaboració d’aquests Plans Territorials Insulars cal, a més, tenir en compte els següents criteris:

Cada illa ha d’assumir la seva pròpia quota de renovables, és a dir, responsabilitat insular i territorial.
Per això, la Direcció General d’Energia ha d’emetre un informe (article 46.4) quantificant les necessitats d’instal·lacions de renovables a cada illa.
L’equilibri territori requerirà també que cada municipi – en la mesura de les possibilitats – assumeix la seva pròpia quota de renovables (per exemple, a Bunyola amb els parcs previstos es generaria més del 200% del seu consum d’energia).

4. Eliminar de la llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears, les implantacions d’energies renovables, per implicar la tramitació d’infraestructures de producció d’energia sense la necessària i pertinent planificació territorial prèvia que atengui els criteris d’impacte sobre terrenys fèrtils, d’ordenació territorial, agrària i energètica, ambiental i paisatgística

5. Que s’estableixi una priorització efectiva per les centrals de producció que prevegin la seva ubicació sobre cobertes o espais degradats, instant també en aquest sentit a fer un inventari de les superfícies susceptibles de ser cobertes per plaques fotovoltaiques i engegar mecanisme que facilitin la inversió sobre aquest tipus de cobertes, abans d’abordar el sòl rústic per facilitat, tal i com fan avui els grans inversors oportunistes. Així mateix també cal prioritzar inversions i possibilitats de finançament que garanteixin la socialització de la producció d’energia per garantir que avançam cap a una transició socialment justa amb un control social i democratització de les fonts de producció energètica.

Entitats impulsores:
GOB
ATTAC – Mallorca
ARCA
No Macrorenovables en Son Fuster, Selva
La Utòpica Xarxa Ecosocial
APAEMA
Bona Ona
Amics de la Vall de Coanegra
No al Parc FTV Sa Pobla
Xarxa per la Sobirania Alimentària
Amics de la Terra
SEAE
Reviure Tofla
XR Mallorca
Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga
Son Bonet Pulmó Verd

Entre totes aquestes entitats, i les persones que a títol individual s’han activat i organitzat en front l’allau de tramitació de nous parcs, estem abordant projectes a Felanitx, Campos, Santa Eugènia, Selva, Inca, sa Pobla, Manacor, Petra, Son Sardina (Palma), Santanyí, Muro, Santa Maria, Consell, Lloseta, Alaró, …

Mapa
Adjuntam mapa actualitzat a dia d’avui, interactiu amb informació i localització de projectes aprovats i en tramitació des de 2021 (primera demanda de moràtoria de projectes en sòl rústic): https://www.gobmallorca.com/parcsfotovoltaicsmallorca

Sigues part del canvi!

Manteniu-vos al dia de les nostres campanyes i de com podeu participar.

    He llegit i accepto la Política de privacitat.