Les entitats que conformem la Xarxa de Sobirania Energètica de Mallorca celebrem l’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic Balear

-Les entitats de la Xarxa per a la Sobirania Energètica de Mallorca (Amics de la Terra, Greenpeace, Attac Mallorca, Som Energia i GOB) celebrem l’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears.

-La Xarxa de Sobirania Energètica de Mallorca considera una fita clau l’aprovació de la Llei de canvi climàtic.

-Per primera vegada el repte del canvi climàtic té rang de llei a les Illes Balears i es marca el full de ruta de la descarbonització.

El Parlament balear ha aprovat avui la Llei de Canvi Climàtic i Transició energètica de les Illes Balears.  Es tracta d’una llei ambiciosa des del punt de vista de transició de la producció d’energia elèctrica (descarbonització, desfossilització), amb mesures concretes valentes a mig i llarg termini – que consideram que haurien de ser més immediates – però que són aspectes clau per abordar la contribució de les Illes al canvi climàtic i el canvi de model energètic.

Després de les pressions d’ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en relació especialment a la prohibició de la venda de cotxes dièsel a partir de 2025, i de benzina al 2035, finalment la primera llei de de canvi climàtic a Balears ha vist la llum amb la intenció d’impulsar la transició energètica.

Dins d’aquestes actuacions però trobam a faltar a la llei, mesures de política activa relatives a l’estabilització i decreixement de la demanda d’energia a les illes i aquelles relacionades amb les infraestructures de transport: no preveu la necessitat d’incidir en escenaris de decreixement de la demanda energètica (elèctrica, transport, etc.) que és un tema clau per garantir la transició energètica; i per altra banda, canviar el parc de vehicles a elèctric, no és una mesura suficient. Cal reduir el parc de vehicles existents i possibilitar alternatives a través d’una política de mobilitat i territorial amb perspectiva climàtica incidint en les noves infraestructures de carreteres i transport públic.

Sens dubte, el més positiu de la Llei és la previsió del tancament progressiu de la central tèrmica d’Es Murterar, amb un acord ja entre empresa i treballadors que garanteix el manteniment dels llocs de feina. Una demanda clau dels grups ecologistes i entitats, com les que conformen la Xarxa per a la Sobirania Energètica de Mallorca (Amics de la Terra, Greenpeace, Attac Mallorca, Som Energia i GOB)

La previsió d’una planificació territorial de la implantació de les renovables de la mà dels Consells Insulars, ens sembla també una mesura imprescindible per preveure les noves infrastructures en funció del potencial i els condicionants territorials i urbanístics que estableixin les illes, apostant – tot i que això no queda definit a la Llei – per l’ocupació prioritària i generalitzada de superfícies ja existents en sòl urbà, per la generació distribuïda de petites instal·lacions properes als punts de consum, afavorint les instal·lacions d’autoconsum amb balanç net.

Un altre aspecte positiu, és l’obligació de les instal·lacions de renovables en grans superfícies comercials i polígons industrials. Cal però que el Govern indueixi aquesta transformació de les teulades amb mesures destinades a possibilitar el canvi de cobertes no idònies, i investigar fórmules d’inversió que impliquin la participació real de la societat també i sobretot com a productors d’energies netes, deixant de banda el paper passiu dels agents socials només com a consumidors.

Des d’Amics de la Terra celebrem per tant l’aprovació, a falta d’una lectura detinguda del text final resultant de les diferents esmenes que s’hagin inclòs en el text inicial a proposta dels distints grups polítics, però sens dubte aquesta data marcarà un abans i un després en les polítiques a adoptar per a corregir els efectes de l’activitat humana sobre el canvi climàtic i dur a terme una transició energètica justa cap a un model 100% renovable.

Des d’un primer moment, les diferents entitats ecologistes, i entre elles Amics de la Terra, han donat suport a aquesta iniciativa legislativa que considerem pionera i valenta, a pesar que no ha abastat aspectes importants com la denominada fiscalitat verda.

Però han de ressaltar-se mesures de gran importància, bastant alineades per cert amb les directives de la UE o amb la legislació d’altres països i ciutats del nostre entorn europeu.

Així, per citar de forma ràpida:

Objectius de reducció d’un 40% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle d’aquí al 2030, o del 90% l’any 2050.

Objectiu que per a l’any 2030 el 35% l’energia consumida a les Illes Balears sigui renovable, i el 100% per a l’any 2050. Amb mesures transitòries com el tancament gradual de la central tèrmica d’Es Murterar, un acord de fa uns dies que ve a demostrar que aquests objectius són assolibles sense posar en risc la seguretat del subministrament energètic.

– L’obligació d’incorporar l’anàlisi dels impactes sobre el canvi climàtic en les decisions (obres, infraestructures, etc.) del Govern Balear i resta d’administracions de les Illes.

– L’encàrrec perquè cada Consell Insular revisi la seva planificació territorial per a incorporar els emplaçaments més idonis per a la implantació dels sistemes de generació d’energies renovables, matèria en la qual pel que sembla l’illa de Menorca ja ha treballat i avançat bastant.

En definitiva, mesures totes elles que permetran canviar el paradigma energètic actual basat en energies fòssils a un basat en energies renovables i posar a Balears al cap de la lluita enfront del canvi climàtic i ser un referent per a altres comunitats autònomes.

Això sí, sempre que els pròxims governs defensin els seus continguts i duguin a terme el seu desenvolupament amb les corresponents reserves pressupostàries i el necessari i ampli desenvolupament normatiu perquè les mesures avui aprovades puguin ser percebudes per la nostra societat.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy