Exigim al Consell de Mallorca que prescindeixi completament del glifosat

Exigim al Consell de Mallorca que prescindeixi completament del glifosat

Cada vegada són més les notícies que posen de manifest la perillositat i el potencial cancerigen d’aquest herbicida, i no s’entén com el Consell de Mallorca pot jugar tan a la lleugera amb la salut dels seus empleats i alhora ser tan poc responsable amb un medi ambient del qual hauria de ser un dels seus principals valedors.

El glifosat (Roundup i altres marques) és una substància les negatives conseqüències de la qual ambientals són de sobres conegudes. Des d’Amics de la Terra Mallorca considerem que no existeix cap excusa raonable perquè el desherbat que es duu a terme mitjançant glifosat no pugui realitzar-se de forma manual, doncs, encara que això suposi més treball, compensa amb escreix que no se segueixi enverinant al personal encarregat d’aquestes tasques i introduint en la naturalesa aquesta indesitjable substància.

Gens menys que cinc mil demandes per les conseqüències d’aquest herbicida estan pendents de resolució judicial, i és molt significatiu la recentíssima sentència del Tribunal Superior de Sant Francisco que afirma que “el glifosat sí que va representar un perill substancial”, i que ha suposat una condemna a la multinacional que ho fabrica a indemnitzar a un jardiner amb 289 milions de dòlars.

Ens preguntem què ha de succeir més perquè, per fi, per part dels responsables, s’assumeixi la necessitat d’evitar per complet l’ús un producte sospitosament cancerigen.

Des d’Amics de la Terra Mallorca també estimem cíniques les manifestacions per part de responsables del Consell, en el sentit que deixarà d’utilitzar-ho si el govern estatal decideix retirar-ho de la relació de substàncies permeses, ignorant el denominat principi de prevenció i la suma d’antecedents que acompanyen a aquesta substància.

Així mateix, ens sembla pelegrina l’excusa que s’usi en llocs “molt concrets” per garantir la seguretat i la visibilitat dels senyals i minimitzar situacions de risc per als treballadors. Des d’aquesta associació ecologista ens preguntem si no existeixen moltes altres tasques de manteniment viari més arriscades fins i tot que el desherbat, i que, adoptant les pertinents i obligatòries mesures de prevenció de riscos laborals, es duen a terme de manera normal, segur i sistemàtic, per la qual cosa considera que el pretext adduït manca de rigor.

Finalment, exigim informació detallada de l’ús que s’ha realitzat fins ara, indicant les quantitats, llocs i moments en què s’ha usat en els últims quatre anys, així com el contingut textual de l’Ordre de Servei per a la utilització d’herbicides a la xarxa de carreteres competència del CIM, a l’empara del que estableix la llei reguladora del dret d’accés a la informació en matèria mediambiental i les normes sobre transparència. Aquesta sol·licitud la presentarem formalment davant el registre d’aquest òrgan, exigint-li el seu compliment, segons preveu la normativa.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy