Considerem decebedora la reacció de l’APB sobre l’abocament de fuel oil

Amics de la Terra de Mallorca considera decebedora la reacció de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) arran de l’abocament de fuel oil procedent del creuer Marella Dream.

Segons el parer de l’organització ecologista, la incoació d’un expedient sancionador, mesura que comparteix, resulta del tot insuficient i no ajuda en gens ni mica a evitar que episodis similars tornin a repetir-se.

Amics de la Terra Mallorca exigeix de la APB una actuació proactiva i no simplement reactiva. Així, considera imprescindible que per part d’aquest organisme es monitorice l’estat dels creuers, verificant en cada cas que les inspeccions reglamentàries de funcionament s’hagin dut a terme. Si tal funció es duu a terme, és alguna cosa que escapa al nostre coneixement.

D’una altra part, insisteix en la falta de transparència que pateix la APB, ja que no proporciona a l’opinió pública les dades dels creuers referits a diverses qüestions; entre unes altres, les emissions de partícules i de gasos tòxics, consum d’aigua, producció de residus i el seu tractament, tipus de combustible utilitzat, i el seu subministrament, aigües grises, aigües negres, aigües olioses de les sentines, aigües de llast… Això, per no parlar del soroll i les olors que ve suportant estoicament el veïnat de la zona de Porto Pi.

Cert és que el flux de creueristes és molt inferior al nombre de visitants que arriben a les illes per avió, però la seva concentració en nombre i la seva permanència en el mateix lloc provoca impactes greus i preocupants.

Les informacions que demandem haurien d’estar a la disposició de la ciutadania de manera senzilla i accessible, perquè la societat civil pugui ser conscient de totes les implicacions ambientals que suposa la visita continuada de creuers als nostres ports. En temps en què es predica la transparència de les institucions com un valor inalienable per promoure una societat avançada i responsable, esdevé imprescindible que el secretisme sigui eradicat.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy