La nostra dependència del petroli i els seus impactes als països empobrits

Seguint el projecte començat fa dos anys i comentat més a baix, aquest any estarem fent diferents activitats en centres escolars i de cara a la ciutadania per seguir conscienciant sobre la nostra dependència al petroli, els seus principals impactes en païses empobrits i el canvi climàtic.

La novetat d’aquest any és que s’està treballant als centres escolars de manera contínua durant tot el curs escolar amb dos tallers i dos treballs per aula de cerca d’informació sobre la realitat energètica i climàtica de diferents països de diferents continents, sobre les polítiques i cimeres internacionals del clima, i què podem fer a nivell individual, col·lectiu i polñitico per millorar la situació actual i promoure un nou mnodelo energètic.

De cara a la ciutadania es va a organitzar una formació, una acció ciutadana, un col·loqui i es va a fer difusió per xarxes socials. Us anirem informant.

Projecte començat al 2015:

El projecte es du a terme a les illes de Mallorca i Eivissa i vol mostrar la situació actual de dependència energètica del petroli a les Illes Balears i els efectes que aquest model causa, no només a les Illes Balears, si no a les comunitats de països exportadores de hidrocarburs. El nostre model depèn totalment de les importacions dels combustibles fòssils que venen d’altres països. Aquesta indústria extractiva només dona beneficis a les empreses petrolieres, mentre que les comunitats locals moltes vegades pateixen els efectes negatius de l’explotació petroliera.

Aprofitant l’amenaça que patim els habitants de les Illes Balears de les prospeccions petrolieres i la sensibilització entorn a les mateixes, Amics de la Terra vol donar i aportar el punt de vista dels països d’on prové el petroli, ficant aquesta amenaça dins un context més global, i promoure un canvi de model energètic per no caure en ‘No a les prospeccions a Balears, però Sí a les que estan allunyades de nosaltres’.

El projecte difon la problemàtica entre l’alumnat de secundària dels instituts d’Eivissa i Mallorca mitjançant tallers on es fomentarà el debat, i al públic en general mitjançant l’organització d’un col·loqui a cada illa.

Així Amics de la Terra proposa actuar per canviar les percepcions i pas a pas incidir en el model actual de sobreconsum energètic i posar damunt la taula les implicacions, sovint ocultes, d’aquest model de desenvolupament.

PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA DEPENDÈNCIA AL PETROLI I ELS SEUS IMPACTES ALS PAÏSOS EMPOBRITS AQUÍ

Aquest projecte compte amb el finançament de la Direcció General de Cooperació del Govern Balear.

Do the CETA Check! Send your Question to European Representatives

6 July 2016

This campaign allows citizens from across the EU to contact the representatives of the European Parliament and ask them to answer questions about the free trade agreement between the EU and Canada (CETA). The campaign is backed by the Alliance against TTIP, who together with the intiative “Stop TTIP European Citizens’ Initiative”, collected more than 3 million signatures last year against TTIP and CETA.

According to the European Commission, the CETA agreement must be adopted this year by the European Parliament and applied provisionally, without the approval of the national parliaments. The Alliance against TTIP’s campaign “Do the CETA Check!” aims to highlight the urgency of the matter and to put pressure on the European Representatives to confront the agreement between the EU and Canada.

“The Commission did not respond to the more than 3 million citizens who signed our initiative. We turn now to the European Parliament and the ministries of trade with our concerns,” commented Dr. Michael Efler of the Stop TTIP ECI Citizen committee.

“The CETA undermines important EU standards and regulations. It includes the controversial investment court system. With the vote approaching, it is vital for the citizens of the EU to put pressure on their representatives and their governments to ensure that they don’t support a toxic agreement,” explains Michel Cermak.

“The soul of European democracy is dialogue between citizens and their representatives. Our online tool helps narrow the gap between the people and politicians, facilitating a public and transparent debate about the CETA,” concludes Daniel Feher, director of the campaign Stop TTIP European Citizens’ Initiative.

Posted in Uncategorized

Pots veure les presentacions de Què menjarem amb el TTIP? Futur agroalimentari i alternatives

Dilluns 7 de novembre vam realitzar la conferència Què menjarem amb el TTIP? Futur agroalimentari i alternatives

Us facilitem les presentacions per als que no vau poder venir.

Presentació Blanca Ruibal, responsable d’agricultura i alimentació de Amigos de la Tierra

Alternatives locals:

Presentació Nofre Fullana, tècnic d’APAEMA

Mireia Oliver, vins ecològics Can Majoral

Support the people of Guatemala

A well-known Spanish company, Ecoener-Hidralia, wants to build a dam in Barillas, Guatemala.

The Galician hydroelectric company arrived in the area in 2007 with the aim of taking over the Canbalam River and the Barillas communities’ natural resources. This same year, in a public consultation, more than 90% of the population opposed the construction of the power station.

In complicity with the government, this company has been committing serious crimes against the population, such as threats, jailings and murders. A series of atrocities that we’ve been reporting for years and which we want to avoid by supporting the people of these communities.

The company’s intention has unchained the continual infringement of human rights. In addition, the construction of the power station would mean the firm’s appropriation of the water, with effects such as landslides, the flooding of a large area or biodiversity loss, as well as other consequences.

Demand Ecoener-Hidralia’s exit from Guatemala!

Descárgate el material de la formación ‘Agua y cambio climático: clima y gestión hídrica en mallorca. Presente y futuro’

‘Agua es vida, que no se te escape’ es un nuevo proyecto de Amics de la Terra que pretende sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre cómo funciona y qué son los elementos principales del ciclo de agua dulce y depurada, la problemática asociada y como el cambio climático influye en el ciclo del agua. También queremos promover unos hábitos más respetuosos de consumo de agua.

Dentro de este proyecto hemos realizado la formación para formadores ‘Agua y cambio climático: clima y gestión hídrica en Mallorca. Presente y futuro’. Descárgate el material a continuación:

Programa Clima y gestión del agua en Mallorca. Presente y futuro

Ponencia Joan Cuxart

Ponencia Alfredo Barón

Ponencia Antonio Rodríguez

Exercici pràctic

Las aguas subteráneas. Un recursos natural del subsuelo

Basic grund water hydrology

Podéis consultar el resumen de las tres salidas que hemos realizado dentro del mismo proyecto aquí

Puedes encontrar otros materials interesantes sobre recomendaciones de ahorro y otras informaciones aquí

Proyecto subvencionado por:

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Resum del que vam aprendre a les sortides “Aigua és vida que no se t’escapi””

‘Aigua és vida, que no se t’escapi’ és un nou projecte d’Amics de la Terra que pretén sensibilitzar i informar a la ciutadania sobre com funciona i quin són els elements principals del cicle d’aigua dolça i depurada, la problemàtica associada i com el canvi climàtic influeix en el cicle del aigua. També volem promoure uns hàbits més respectuosos de consum d’aigua.Dins aquest projecte hem realitzat tres sortides.

Us podeu descarregar el document de resum i veure les fotos a continuació:

cat/cast Resum sortida dessaladora

Fotografies de la sortida

cat/cast Resum sortida depuradora

Fotografies de la sortida

cat/cast Resum sortida embassaments

Fotografies de la sortida

Projecte subvencionat per:

Nou informe: Impactes del TTIP en el sector agroalimentari espanyol

Les condicions de traçabilitat, seguretat alimentària i maneig en escorxador a EUA disten molt de les exigides en la UE pel que necessiten la utilització de forts desinfectants càrnics, prohibits a Europa, per evitar més casos d’intoxicacions per bacteris.L’informe afirma que, en un escenari d’eliminació de barreres aranzelàries i no aranzelàries, les importacions d’EUA podrien disparar-se un 3.983% en carn de porcí, un 966% en carn de boví, un 901% en llet en pols i un 988% en formatges.En el cas d’Espanya, l’anàlisi apunta a un impacte especialment negatiu en els sectors de boví de carn, porcí, llet, fruites, hortalisses i cereals.

Amics de la Terra llança un informe que mostra les pèrdues per al sector agroalimentari espanyol d’aprovar-se el Tractat de Comerç i Inversió entre EUA i la UE. L’informe encarregat als Serveis Tècnics de l’organització agrària COAG exposa també l’amenaça que representa el TTIP per a la seguretat alimentària europea. Els casos per intoxicacions alimentàries pel bacteri I.coli verotoxigènica són un 5.300% més freqüents a EUA que en la UE, segons l’anàlisi comparativa de les dades dels Centres de control de malalties de la UE i d’EUA que recull l’informe.

En concret, el citat informe apunta a una ràtio de 82,5 casos per cada 100.000 habitants a EUA enfront de testimonial 1,5 per cada 100.000 habitants a Europa. La intoxicació per I.coli verotoxigènica sol donar-se a través del consum de carn picada contaminada per la toxina que produeix el bacteri. El bacteri s’allotja en l’intestí dels animals i, si no es maneja de manera apropiada, la toxina passa a la carn que després arriba al consumidor. Els símptomes de la intoxicació poden ser més o menys perillosos encara que, en el cas de nens i ancians, poden arribar a causar fins i tot la mort.“És un exemple que il·lustra en si mateix els perills d’un possible acord entre la UE i EUA per al model agroalimentari de la UE i l’aposta estratègica dels nostres agricultors i ramaders per la qualitat, la seguretat alimentària, el benestar animal i el respecte al medi ambient”, ha subratllat Miguel Blanco, Secretari General de COAG.

Per la seva banda, Blanca Ruibal, responsable d’agricultura i alimentació d’Amics de la Terra, ha assenyalat que “el TTIP va a apuntalar el model agrari industrial, perjudicial per al medi ambient i la salut de les persones. En un context de canvi climàtic i escassetat de recursos naturals és urgent promoure una agricultura local i familiar, que protegeixi l’aigua, el sòl i la biodiversitat, produeixi aliments sans i mantingui el mitjà rural viu”.

En l’informe, s’afirma que, en un escenari d’eliminació de barreres aranzelàries i no aranzelàries, les importacions d’EUA podrien disparar-se un 33.505% en carn d’au, un 3.983% en carn de porcí, un 966% en carn de boví, un 901% en llet en pols i un 988% en formatges 1.

Cereals: un acord de lliure comerç podria beneficiar les exportacions nord-americanes de blat de qualitat baixa i mitjana i de blat de moro, la destinació del qual és l’alimentació animal. El desmantellament aranzelari podria impulsar les exportacions de cereals d’EUA a la UE un 122 %, provocant un descens del valor agregat agrícola dels cereals en la UE, que a Espanya podria arribar a un 6,4%, un dels majors.

Fruites i hortalisses: la principal qüestió en el sector de fruites i hortalisses són els aspectes no aranzelaris. Es tracta de regulacions diferenciades en ambdues zones en temes fitosanitaris o burocràtics. En l’actualitat, l’exportació europea de fruites i hortalisses a EUA. es basa en una autorització per part del APHIS (Servei d’Inspecció de Sanitat Vegetal i Animal d’EUA) planta per planta, Estat membre per Estat membre i productor per productor de la UE. En canvi, per a les importacions nord-americanes a Europa, el sistema no requereix d’una autorització individual, sinó que l’obertura seria per a tots els països de la UE. Per tant, de produir-se un acord de liberalització comercial, les produccions europees es veurien penalitzades i l’entrada de productes nord-americans en la UE seria molt més senzilla que els enviaments de la UE a EUA Per tant, l’argument que el TTIP és positiu per als interessos del sector de fruites i hortalisses no resulta veraç.

Carn de boví: segons les previsions, el sector de boví de carn es veuria greument afectat en cas de formalitzar-se el Tractat. A pesar que EUA és un destacat importador tant de carn de boví com de bovins vius, els seus principals proveïdors a nivell internacional d’aquest tipus de productes són països que també permeten la utilització de mètodes de producció prohibits en la UE (Austràlia, Canadà, Mèxic i Nova Zelanda), com els promotors del creixement o les farines cárnicas, per exemple. Això fa que, com a EUA, tinguin costos de producció menors que els europeus i, per tant uns estàndards de qualitat molt baixos.

Llet: la impossibilitat que els productes transformats europeus poguessin competir en preu amb els productes arribats d’EUA donaria lloc a un greu desequilibri de mercat que es traduiria en excedents de llet líquida que acabarien per vendre’s a països deficitaris de la Unió, com el nostre, amb el consegüent risc de desplomi dels preus en origen. Seria la punta pels nostres 17.000 ramaders després de la crisi que arrosseguen.

Segons Amics de la Terra i COAG, aquest informe demostra una vegada més la greu amenaça que suposa el TTIP per a la seguretat alimentària, l’agricultura i la ramaderia europea. És urgent avançar cap a unes polítiques econòmiques que garanteixin el dret a una alimentació sana i justa, que beneficiï als consumidors i treballadors i protegeixi el medi ambient.

El TTIP suposaria una reculada sense precedents en els drets dels consumidors, al mateix temps que suposaria una competència deslleial per als nostres agricultors sobre la base d’un model de producció com el d’EUA que permet la injecció de anabolizants, antibiòtics i hormones de creixement en bestiar o la utilització del clor per a desinfecció de carns (substàncies prohibides des de fa anys en la UE pels seus perniciosos efectes).

Informe complet: Sembrat pèrdues per al sector agrari II, l’impacte del TTIP en l’agricultura i ramaderia espanyoles

Informe, Sembrant pèrdues per al sector agrari II: Taula pàg. 40

Estalvi d’aigua per sectors i altres informacions

‘Aigua és vida, que no se t’escapi’ és un nou projecte d’Amics de la Terra que pretén sensibilitzar i informar a la ciutadania sobre com funciona i quin són els elements principals del cicle d’aigua dolça i depurada, la problemàtica associada i com el canvi climàtic influeix en el cicle del aigua. També volem promoure uns hàbits més respectuosos de consum d’aigua.

El més important és conèixer la nostra despesa d’aigua, interioritzar hàbits apropiats per fer-ne un consum òptim i adequar les instal·lacions per estalviar, no només en l’ús domèstic, si no en tots els sectors econòmics.Els sistemes de recollida d’aigua de pluja, el reaprofitament d’aigües grises, la depuració domèstica d’aigües residuals i que els ajuntaments promoguin Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (gestionen la precipitació prop d’on cau) són algunes de les idees.

Agricultura:

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura de regadio

Administracions i municipis:

Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible

Exemple d’ordenança reguladora dels usos i estalvi de l’aigua en un ajuntament

Ciutadania i llars:

Guia pràctica per a l’ús eficient de l’aigua a la llar

Guía práctica sobre ahorro de agua en domicilios y empresas

Hotels i turisme:

Guia de bones pràctiques per a instal·lacions turístiques

Ecoauditoría del agua para hotel

En restaurants i bars:

Ecoauditoría del agua en el bar, restaurante y cafetería

Altra informació interessant a conèixer

Atles Ibèric del clima

Totes les dades disponibles sobre l’aigua a les Illes balears ho podeu trobar al Portal de l’Aigua de les Illes Balears

Campanya del Govern: L’aigua, un bé escàs. Pensa-hi

Campanya d’Emaya: Siguem realistes el tassó és mig buit. No tudis l’aigua

Campanya H2O:documental, exposició, CDRom i llibre electrònic. L’exposició està també en format de panells al Fons Mallorquí de Solidaritat i es pot sol·licitar gratuïtament.

Manual de disseny i instal·lació de sistemes autònoms de depuració

Guía práctica para cosechar el agua de lluvia

Guía Nueva Cultura del Agua

Projecte subvencionat per:

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy