Amics de la Terra Mallorca anima a la ciutadania cap a l’autoconsum energètic

Amics de la Terra Mallorca anima a la ciutadania cap a l’autoconsum energètic

Des d’Amics de la Terra Mallorca pressionem políticament perquè s’adoptin mesures per frenar i adaptar-se al canvi climàtic, promovem la sobirania energètica, denunciem el sistema energètic actual, defensem l’energia comunitària i l’autoconsum, promovem una mobilitat sostenible, impulsem un canvi de model energètic fomentant l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables.

Amb la recent aprovació del Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció de les persones consumidores, el Govern espanyol s’ha fet ressò de la intensa, llarga i creixent demanda social, introduint importants novetats legislatives respecte a l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable. Aquest Reial decret-llei estableix, entre d’altres, les següents disposicions:

– Les instal·lacions d’autoconsum de menys de 100 kW queden exemptes de l’obligació d’inscripció en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica.

– L’energia autoconsumida d’origen renovable estarà exempta de tota mena de càrrecs i peatges (quedant, per tant, derogat el càrrec o denominat impost al sol que s’imposava a la persona autoconsumidora per l’energia generada i consumida en la seva pròpia instal·lació).

– La persona consumidora podrà contractar la potència en múltiples de 0,1 kW (el lloc d’en múltiples d’1,1 kW com es feia fins ara). Aquesta possibilitat d’ajust de la potència contractada – aplicable quan la potència contractada no superi els 15 kW i es disposi de comptador que permeti la discriminació horària i la telegestió – pot suposar un estalvi per a molts dels subministraments.

– Per als possibles excedents d’energia de les instal·lacions d’autoconsum, reglamentàriament podran desenvolupar-se mecanismes de compensació simplificada entre dèficits dels autoconsumidores i excedents de les seves instal·lacions de producció associades, que en tot cas estaran limitats a potències d’aquestes no superiors a 100 kW.

Doncs bé, el mes de gener passat el Ministeri per a la Transició Ecològica publicava en el seu web la proposta de Reial Decret pel qual s’estableixen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum, el termini del qual d’al·legacions del qual ja ha finalitzat.

Aquest projecte d’RD suposaria una clara aposta i marcaria la ruta cap a un model energètic més democràtic i 100% renovable, establint – entre una gran quantitat de mesures – la compensació econòmica de dèficits i excedents sense necessitat de donar-nos d’alta com a productors d’energia, així com les condicions tècniques i administratives per a l’autoconsum compartit.

Atès que aquest RD es tramita via urgent és previsible que en les pròximes setmanes pugui ser aprovat.

*ACTUALITZACIÓ sobre la nostra publicació del febrer passat:

El Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es desenvolupen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica ha vingut a desenvolupar el Reial Decret-llei 15/2018.

Aquest RD dóna un impuls gairebé definitiu a l’autoconsum, establint tota una bateria de definicions i disposicions tècniques i econòmiques com:

Les modalitats d’autoconsum:
o  Sense excedents
o  Amb excedents, que es poden acollir o no a compensació simplificada dels mateixos
o  Autoconsum individual
o  Autoconsum col·lectiu

– Els autoconsums sense excedents i aquells amb excedents la potència dels quals sigui igual o inferior a 15 kW i se situïn en sòl urbanitzat, amb serveis, queden exempts de sol·licitar el permís d’accés i connexió a l’empresa distribuïdora.

– Els autoconsums individuals no requeriran la instal·lació d’un segon equip de mesura de l’energia generada, serà suficient amb equip de mesura bidireccional situat en el punt davantera.

– S’estableix un mecanisme de compensació econòmica simplificada per als excedents que s’aboquin a la xarxa, la quantificació econòmica de la qual vindrà recollida com un abonament en la factura mensual que emeti la comercialitzadora.

– S’estableixen els mecanismes per a la liquidació de l’energia generada una instal·lació d’autoconsum col·lectiu.

L’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependent del Ministerio para la Transición Ecológica) ha publicat una extensa guia per a la comprensió i tramitació de les instal·lacions autoconsum en totes les seves modalitats.

A aquest nou marc normatiu, totalment favorable per al desenvolupament de l’autoconsum renovable, han d’afegir-se les convocatòries de subvencions que anualment són impulsades per part de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears, que fins avui suposaven una subvenció de fins al 50% de la inversió en aquest tipus d’instal·lacions, i ens permetran escurçar els períodes d’amortització d’aquestes, per la qual cosa els interessats hauran d’estar atents a la publicació d’aquestes convocatòries. 

Però a aquest nou marc normatiu, totalment favorable per al desenvolupament de l’autoconsum renovable, ha d’afegir-se l’actual convocatòria de subvencions per part de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears, les característiques de les quals i el seu senzill procediment de sol·licitud poden consultar-se aquí.

Pel cas de persones físiques i comunitats de propietaris, de forma resumida aquestes serien les principals característiques:

– Subvenció del 50% sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i micro eòliques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,80 €/Wp  (watt pic: potència dels panells fotovoltaics).

– La “potència pic” màxima subvencionable és de 3 kW.

– Les sol·licituds de subvenció poden presentar-se fins al 29 de març de 2019.

– L’execució de les instal·lacions subvencionades haurà de realitzar-se abans del 20 de setembre de 2019.

Així doncs, sembla que comencen a donar-se les condicions perquè els ciutadans comencin a ser agents actius en la transició energètica cap a un model totalment renovable. Es comencen a donar les condicions tècniques, administratives i econòmiques per a la rendibilitat de les instal·lacions d’autoconsum.

Per aquests motius, des d’Amics de la Terra Mallorca volem apropar al ciutadà aquesta finestra d’oportunitats, organitzant:

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy