Amics de la Terra acusa el govern d’aprofitar l’aturada estival per a sotmetre a informació pública qüestions ambientals rellevants

L’organització ecologista Amics de la Terra Mallorca manifesta el seu neguit davant el fet que el Govern hagi obert, en els mesos de vacances per excel·lència, el període d’informació pública i al·legacions sobre diversos plans i normes de gran importància social i ambiental.

Així, s’han sotmès a informació pública l’esborrany de Llei Agrària, l’avantprojecte de decret desenvolupant la Llei de Turisme, el IV Pla General de Defensa Contra Incendis Forestals de les Illes Balears i el Govern va convocar una reunió de presentació pública del Pla de Desenvolupament rural en ple agost sent obligat per la Unió Europea d’incloure la participació pública.

Aquesta manera d’actuar, que no és nova, suposa reduir enormement les possibilitats de participació social en matèries que afecten la vida quotidiana de la ciutadania, i al medi ambient en concret.

Les organitzacions ambientals juguen un paper imprescindible com a pilar d’un sistema de participació democràtica en la presa de decisions, i després de veure delmats en aquests anys de crisi els seus recursos i la seva potencialitat, tot just disposen de mitjans per fer front a la concentració de procediments que la Administració ha sotmès a informació pública en els mesos d’estiu.

Amb aquestes pràctiques s’estaria vulnerant el dret previst en l’art. 3,2, a) de la Llei 27/2006, reguladora dels drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, i que reconeix als grups ecologistes el dret “A participar de manera efectiva i real en l’elaboració, modificació i revisió dels plans, programes i disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei “.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy