El Molinar Port Petit anem al Ministeri de Medi Ambient per consultar l’expedient d’avaluació d’impacte ambiental del projecte

20 octubre 2016

La campanya “Al Molinar, port petit”, composta per sis entitats de diferents àmbits i de la qual Amics de la Terra forma part des de la seva constitució, envia una delegació a les oficines del Ministeri de Medi ambient per a la visita de la documentació administrativa de l’expedient d’avaluació d’impacte ambiental núm. 20130212 i titulat “Remodelació i millora de les instal·lacions del Club Marítim Molinar de Llevant (Palma de Mallorca)”.

El projecte oculta en el seu títol la veritable raó del projecte: sota l’excusa de la necessitat de millora d’unes instal·lacions intencionadament degradades per l’actual concessionari, se sol·licita una pròrroga de la concessió (finalitza al març de 2018) per compensar l’execució d’unes obres que suposaran la destrucció de les actuals instal·lacions, que compten amb 100 anys d’història, per construir un nou port esportiu. Així doncs, on diu remodelar i millorar, cal llegir incrementar la superfície del mirall d’aigua en un 400 % (aproximadament 8 camps de futbol), incrementar el nombre d’amarris, incrementar la grandària de les eslores dels vaixells, etc.

Aquesta ampliació provocaria uns impactes negatius, com així demostren diferents informes tècnics, que suposarien greus perjudicis per al barri, per al medi ambient, la dinàmica d’onatge del litoral i les platges, la pròpia història i el patrimoni del Club. A més, des d’un punt de vista jurídic, la pròrroga de la concessió suposaria una ruptura als principis de publicitat i concurrència, ja que podria obrir-se la porta posterior a un inversor sense haver de presentar-se a un concurs, ja que si el Club concessionari no ha estat capaç de gestionar el manteniment ordinari de les instal·lacions, es posa en dubte que sigui capaç de gestionar una obra de més de 9 milions d’euros.

La campanya “Al Molinar, port petit” porta gairebé tres anys lluitant per la conservació i rehabilitació d’aquest port com a objectiu principal. La nostra demanda és que es denegui el projecte d’ampliació i es rehabiliti respectant la seva estètica i dimensions actuals com un actiu important per a la fisonomia d’aquest barri.

La campanya “Al Molinar, port petit” està integrada per les entitats: A.VV. Plataforma Salvem El Molinar, Associació per la Revitalitzación dels Centres Antics (ARCA), Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), A.vv. Vogar i Ciar, Amics de la Terra i Greenpeace. Durant aquests anys, s’han recollit més de 20.000 signatures en contra del projecte d’ampliació i a favor de la conservació i millores del port; es va llançar una enquesta (en col·laboració amb la Fundació GADESO) que va assenyalar que el 75% dels ciutadania de Palma és contrària a l’ampliació (que augmenta fins a un 86% al barri del Molinar); així com nombrosos suports d’entitats i personalitats amb arrelament en les Balears i del compromís polític dels partits que governen en l’actualitat les administracions.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies