Primer contacte amb el nou Govern en matèria de medi ambient.

Ahir matí (23 de juliol), Amics de la Terra Mallorca ens vam reunir amb en Vicenç Vidal, el nou Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i amb na Catarina Amengual, Directora General d’Espais Naturals i Biodiversitat, per fer una primera presa de contacte, fer-los-hi arribar les nostres demandes i compartir els projectes que actualment ens ocupen.

Entre altres qüestions, vam insistir en establir un mecanisme de participació i comunicació entre la Conselleria i les entitats de Mallorca i de les altres illes.

Enllaç a la publicació oficial


Amics de la Terra Balears ha enviat un document amb tres propostes prioritàries als partits polítics que actualment estan negociant l’estructura del nou Govern Balear per a que les tinguin en compte en els acords que s’estan debatent actualment.

Cal restablir la Conselleria de Medi ambient. Ens sembla absolutament necessari separar en dues conselleries, d’una banda Medi ambient i Territori i d’altra banda Agricultura, com va ocórrer en legislatures anteriors. En la nostra opinió, la fusió de les dues Conselleries, creant una macro-conselleria, no solament ha estat impossible de dur adequadament per un sol Conseller, sinó que relega el medi ambient a un nivell inferior en els temes importants a ser considerats prioritaris. No creiem que això significaria una despesa molt diferent a l’actual, ja que amb la fusió anterior s’ha mantingut pràcticament el mateix nombre de direccions generals, empreses i serveis públics. D’altra banda, pensem que s’haurien de traspassar les direccions generals relacionades amb transport i habitatge, i atribuir aquestes competències a la Conselleria d’Economia.

Per altra banda, i considerant que el territori i els recursos naturals disponibles localment són limitats, proposem que el nou Govern Balear dugui a terme un estudi seriós de la capacitat de càrrega de cada illa per tenir la base per prendre les mesures territorials necessàries per adequar la situació legislativa als resultats de l’estudi. De tota manera, i donada la situació del gran desenvolupament urbanístic existent a les Illes, aquest nou model territorial hauria de basar-se en el principi de “creixement zero”.

Finalment, establir una ecotaxa. Creiem que s’ha de consensuar el màxim possible la decisió sobre l’ecotaxa i no hauria de recaure només sobre els visitants que s’allotgen en establiments hotelers. Hi ha cada vegada més visitants que s’allotgen en cases particulars, pisos o habitatges rurals no regulats. Cal establir uns criteris com a base d’implantació d’una ecotaxa i proposem que s’hauria de ser una quantia econòmica petita, màxim 1 euro per persona/dia; el pagament hauria de ser fàcil per als visitants i solament orientada a millorar la qualitat mediambiental; l’ús dels diners recaptats hauria de ser transparent i consultables per al públic general mitjançant, per exemple, una pàgina web. Els resultats mesurables, demostrables i poder-los visitar in situ pels ciutadans i visitants.

Amics de la Terra es posa a la disponibilitat dels partits polítics que conformaran el nou Govern Balear per tractar altres temes mediambientals (residus, energia, espais naturals, Llei de Turisme, Llei del Sòl, Pla Hidrològic, etc.) que seran claus en la propera legislatura.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy