Oportunitats per una Llei de Canvi Climàtic a Espanya

L’amenaça del canvi climàtic és un dels majors reptes que avui dia afronta la nostra societat. Encara que les institucions han adoptat mesures per limitar els riscos i les conseqüències socials, econòmiques i ambientals d’aquesta amenaça, segueix sent necessari considerar com a prioritària una acció integradora i transversal per afrontar el gran repte del canvi climàtic, tan des de la perspectiva de les institucions públiques com des de l’àmbit ciutadà.

La comunitat científica defensa que per evitar un canvi climàtic perillós han de reduir-se les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a l’atmosfera entre un 25% i un 40% en els països industrialitzats (objectiu per al 2020 respecte els nivells de 1990). Aquesta reducció exigeix un compromís per implementar polítiques relacionades amb l’emissió de GEH ambicioses, consensuades i ben dissenyades, amb la finalitat d’assolir una economia baixa en Carboni. Regular les emissions per part dels governs significa introduir una normativa que defineixi les responsabilitats i els instruments (regulacions, fiscalitat, mecanismes, etc.) mitjançat els quals es garanteixi el compliment dels compromisos adquirits en la lluita contra el canvi climàtic. Una Llei de Canvi Climàtic constitueix la millor proposta per considerar la responsabilitat de tots els sectors, a més de planificar objectius a curt, mig i llarg termini.

Aquest document presenta els avantatges pel nostre país d’una proposta legislativa basada en el mecanisme dels Pressupostos de Carboni. Demostra que es possible adoptar una política molt més ambiciosa respecte el canvi climàtic i dotar-la d’un instrument que garanteixi complir els objectius de reducció fixats, alhora que d’un escenari econòmic estable i planificat.

Oportunidades para una Ley de Cambio Climático en España

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy