Oportunitats per una Llei de Canvi Climàtic a Balears

Amics de la Terra va presentar el passat dijous 18 de novembre un informe sobre les Oportunitats d’una Llei de Canvi Climàtic, basat en les eines dels Pressupostos de Carboni i els Projectes Domèstics de Reducció, amb l’objectiu de promoure una Llei de Canvi Climàtic en les Illes Balears.

Hector de Prado, tècnic de l’àrea de Canvi Climàtic de Amigos de la Tierra va presentar a Palma l’informe Oportunidades para una Ley de Cambio climático en España basada en presupuestos de carbono, elaborat per Amigos de la Tierra i amb el suport tècnic d’una consultora especialitzada. En aquest document s’exposa l’avantatge, alhora que la necessitat, de la implantació d’una llei transversal de canvi climàtic per reduir, de forma segura i planificada, les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). L’estudi es basa en dues eines fonamentals: els pressupostos de carboni i els projectes domèstics de reducció de GEH, estratègies clares i concretes per afavorir la implementació de polítiques efectives contra el canvi climàtic i en favor de la justícia climàtica global. Aquest informe és el primer que introdueix aquests conceptes a Espanya i neix amb la intenció d’obrir el debat sobre la necessitat d’una normativa jurídicament vinculant perquè les accions per combatre el canvi climàtic viables i efectives.

Amics de la Terra defensa que la implementació d’una Llei de Canvi Climàtic pot ser l’instrument definitiu per fer front al repte del canvi climàtic, ja que constitueix un marc legislatiu transversal, i permet introduir trajectòries concretes de reducció d’obligat compliment a mitjà i llarg termini. La Llei es podria desenvolupar a partir de Pressupostos de Carboni, mecanismes que permeten establir uns límits d’emissió legalment establerts, per a cadascun dels Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) que cada sector emet, i en períodes de temps determinats. D’altra banda, l’impuls de Projectes Domèstics de Reducció constituirien oportunitats d’inversió rendibles, que podrien estalviar a Espanya molts diners que ara es destinen a la compra de drets d’emissions.

El document s’emmarca dins de la campanya SOS Clima (anomenada The Big Ask a Europa), que té per objectiu la demanda de lleis nacionals que permetin reduir anualment les emissions de GEH a 18 països de la Unió Europea. Al Regne Unit i Escòcia aquesta campanya va rebre el suport de la classe política, el sector empresarial i la societat civil, la qual cosa va donar lloc a una llei que els pot permetre reduir les seves emissions de cara al 2020 en almenys un 34 i un 42%, demostrant que aquests nivells de compromís no només són possibles, sinó que són molt necessaris.

La lluita contra el canvi climàtic és urgent perquè si no actuem a temps ens enfrontem a greus conseqüències ambientals, socials i econòmiques. Espanya ha sobrepassat àmpliament el límit de les emissions que s’havia marcat en el protocol de Kyoto, i només a les Illes Balears les emissions de gasos d’efecte hivernacle s’han duplicat respecte els nivells que tenien quan es va redactar aquest protocol. És el moment d’adoptar mesures polítiques i mecanismes ambiciosos i eficaços per reduir les emissions. Una llei de Canvi Climàtic, amb objectius anuals de reducció, és ara per ara el millor camí per a una planificació estratègica integradora, i viable econòmicament a mitjà i llarg termini. El canvi climàtic és un fet, i més tard o més d’hora els polítics hi hauran de fer front. Planificant uns pressupostos de reducció d’emissions de forma anticipada (com es proposa en aquest estudi), es proporcionaria un escenari econòmicament previsible a molt llarg termini, fet que podria dotar de major competitivitat a les empreses. A més, la implementació d’una llei amb aquests mecanismes podria tenir un caràcter independent dels canvis polítics, ja que estaria regulat per un comitè extern (com es fa al Regne Unit).

La presentació d’aquest estudi a Mallorca vol incitar als polítics de les Illes Balears a discutir les possibilitat d’implementar una llei que permeti regular les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’una forma eficient i eficaç per a les Illes Balears.

A l’acte hi van assistir tècnics i polítics de diferents nivells de l’administració, com la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Marilena Tugores, el Director General de Mobilitat, Toni Verger, la Senadora Juana Xamena, i Maria Orts, Directora Insular d’Assessorament Local, així com altres tècnics del govern i representants d’alguns municipis.

Així mateix, la majoria de representants dels partits polítics que es presentaran a les pròximes eleccions (PP, PSM, PSOE, Iniciativa Verds i Esquerra) també van acudir a l’acte, per estudiar si incloure aquesta proposta dins el seu programa electoral.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy