Les organitzacions ecologistes donem suport a la mesura de prohibició del dièsel a Balears a partir de 2025

Les organitzacions ecologistes donem suport a la mesura de prohibició del dièsel a Balears a partir de 2025

– L’Associació de fabricants d’automòbils ANFAC ha denunciat davant la Comissió Europea el projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica del Govern Balear.

– Hem de recordar que Balears té greus problemes de contaminació atmosfèrica, a més de ser un territori particularment sensible al canvi climàtic i amb limitacions d’espai.

– Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEU/Birdlife i WWF critiquem la postura d‘ANFAC i demanen als fabricants que es comprometin amb el canvi climàtic i s’adaptin a les noves tendències de mobilitat.

Dimecres passat, 16 de gener, l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils, ANFAC, va presentar davant la Comissió Europea una denúncia al projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica del Govern Balear.

Aquest projecte inclou la mesura de prohibir la circulació per les illes de vehicles amb motor dièsel en 2025, i la circulació de la resta dels vehicles de combustió interna a partir de 2035, encara que només afecta els vehicles no radicats a la regió illenca. La Presidenta del Govern, Francina Armengol, ha recordat aquest dimarts, en resposta a una pregunta parlamentària de Gabriel Company (PP), el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i amb la continuïtat de la tramitació de la llei.

Les principals organitzacions ecologistes, Amics de la Terra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEU/BirdLife i WWF, defensem aquesta mesura, que considerem essencial per a la descarbonització del transport. Recordem, no obstant això, que el Govern Balear ha de comprometre’s amb mesures que disminueixin el transport privat i no fomentar-lo, com ocorre en projectes com l’autopista Llucmajor-Campos.

Considerem que, al contrari del que ha exposat ANFAC, Balears té problemes seriosos de contaminació atmosfèrica. De fet, tal com queda recollit en l’informe de qualitat de l’aire d’Ecologistes en Acció, és una de les regions més afectades per concentracions d’ozó troposfèric, en part generat pel trànsit rodat. A més, algunes zones de Palma estan afectades per alts nivells de diòxid de nitrogen (NO2) derivat del trànsit.

A les illes es dóna també un problema d’espai físic per a albergar als vehicles arribats en la temporada turística. Aquesta situació és la que ha portat a l’aprovació el passat dia 29 de gener d’una Llei que prohibeix l’entrada de vehicles a motor a l’illa de Formentera en determinats períodes.

Balears i el canvi climàtic

El principal objectiu del projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica és la lluita contra el canvi climàtic. Un problema que afecta particularment a Balears, on un augment d’un metre en el nivell del mar a la fi de segle podria fer retrocedir la línia costanera fins a 13 metres, destruint zones residencials i centres turístics sencers. D’altra banda, donada la projecció internacional de les illes, un compromís ambiciós amb el canvi climàtic seria un revulsiu per a molts altres països.

Amics de la Terra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEU/Birdlife i WWF recordem que les mesures per a aconseguir eliminar els vehicles de combustió interna no són exclusives de Balears, sinó que altres països del nostre entorn com Holanda, Suècia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit i França tenen plans similars.

Aquests mateixos països són l’origen dels milions de visites de turistes a l’arxipèlag cada any i les seves expectatives en visitar Balears inclouran cada vegada més accés a transport públic de qualitat i vehicles de lloguer lliures d’emissions.

La mesura de prohibició de circulació de vehicles dièsel a partir de 2025 és així mateix coherent amb la baixa proporció de vehicles dièsel a les illes, de tan sols un 34%, comparada amb el 60% de la resta de l’Estat.

A més, segons les dades de l’informe anual d‘ANFAC, el 81% dels vehicles fabricats a Espanya s’exporten, gairebé sempre a països de la UE, en els quals hi ha una creixent demanda d’una mobilitat més sostenible a la qual ANFAC haurà d’adaptar-se.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy