GOB i Amics de la Terra contraris a l’ampliació del dipòsit de seguretat de TIRME

No té cap sentit augmentar el dipòsit de cendres tal com sol·licita TIRME, si el que es suposa que es pretén, per part de Consell i Govern, es disminuir la intensitat d’incineració i fins i tot tancar les dues línies antigues.

El Subcomitè d’Avaluacions d’impacte ambiental convocat per demà, té entre els seus punts de l’ordre del dia, l’ampliació del dipòsit de seguretat de Son Reus. Això és el dipòsit on es depositen les cendres cimentades resultants del procés d’incineració de residus a la planta de Son Reus gestionada per TIRME.

Les cendres de la incineradora de TIRME són perilloses i s’han de tractar amb ciment i enterrar en un dipòsit de seguretat. Aquestes cendres poden contenir dioxines cancerígenes i provenen de la crema de la fracció rebuig (és a dir, tot allò que no es separa).

Els elevats índex d’incineració de Mallorca – a les Balears es generen més de 500kg/habitant, molt per damunt de la mitjana de l’estat que està en 61,3kg/habitant i reciclam la meitat del que recicla Catalunya (1) – han provocat que el dipòsit existent s’hagi quedat petit.

Aquest fet, motiva la petició de TIRME d’ampliació del dipòsit, al qual diuen que li resta una vida útil de 10 mesos. TIRME però demana l’ampliació per tal de tenir capacitat suficient per poder seguir cremant al mateix ritme que actualment fins l’any 2041, sense cap tipus de previsió de disminuir aquest ritme d’incineració.

Així es desprén del document presentat per TIRME el setembre de 2016: «Resumen No Técnico para tramitación de autorización administrativa de modificación sustancial de Autorización Ambiental Integrada para la ampliación del Depósito de Seguridad del Complejo de Tratamiento Integral de Residuos de Son Reus (Palma de Mallorca)».

En aquest document s’especifica: «Para el diseño del depósito se ha considerado que las entradas serán constantes a lo largo de toda su vida útil. Las densidades y cuantificación másica de cenizas
cementadas obtenidas en la cuantificación másica y volumétrica neta de la ampliación del Depósito de Seguridad desde el 1 de septiembre de 2018 (fecha finalización vida útil actuales instalaciones) hasta mayo de 2.041 (fecha finalización Contrato concesión)»

Afirmació que es complementa amb la següent taula extreta també del document presentat per TIRME (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de les entitats ecologistes fa anys que denunciam que l’empresa TIRME s’enriqueix amb la crema de residus, que bé podrien ser considerats recursos si es recuperessin i reciclassis adequadament. El contracte entre TIRME i el Consell de Mallorca per a la gestió dels residus és un contracte blindat que condiciona el futur dels residus a l’illa, condemnant-los a la incineració per seguir garantint els guanys de la concessionària, motiu que explica el poc incentiu per reduir el nivell
d’incineració i incrementar el nivell de reciclatge, que està molt per sota de la mitjana europea.

Amb la quantitat de cendres previstes fins a la fi del contracte en 2041 queda clar que TIRME no preveu cap augment significatiu dels nivells de reducció i reciclatge dels residus que gestiona. De fet, des de 2010 s’ha doblat la quantitat de residus incinerats (3), tot i que actualment el Consell de Mallorca està elaborant un nou Pla Director Sectorial de Residus que preveu un descens significatiu de la incineració. De la mateixa manera, el Govern treballa per treure la primera Llei de Residus que tendrà com a principal objectiu capgirar la gestió actual dels residus a les Illes, propiciant la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge, de manera que les previsions de TIRME per justificar la  necessitat d’ampliar el dipòsit no s’adiuen en absolut, amb les ambicions del Consell i del Govern enfocades a minimitzar la incineració.

Dades de setembre de 2017 mostren que el nivell de reciclatge actual a Mallorca és solament 16%. A Europa lideren Alemanya amb 64%, Àustria 56%, Bèlgica 55%, Suïssa 54% i països nòrdics. Espanya solament té una estimació de 33% (4).

Hi ha molt marge per millorar, però amb un contracte per cremar residus durant els propers 23 anys hi ha poca motivació.

La Unió Europea ha legislat a favor d’una economia circular i tots els països membres han de reciclar 50% en 2020. Si ho poden aconseguir en altres països no hi ha cap raó per la qual no ho puguem aconseguir aquí. Es tracta d’educar el ciutadà, organitzar bé la recollida de porta a porta, la implementació dels SDDR (Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn d’Envasos) i separar la fracció orgànica, que és una fracció molt important en pes dels residus que generem.

Com més reciclem, més evitem emissions de diòxid de carboni i estalviem energia. Per exemple, reciclar alumini (per exemple les llaunes de begudes) estalvia 95% de l’energia necessària per produir-ho. El reciclatge també redueix l’extracció de matèries primeres.

Consell i Govern no poden autoritzar una ampliació com la que proposa TIRME i que va en contra dels seus propis objectius pel que fa a disminuir la incineració, i fins i tot, com s’ha anunciat, de tancar dos forns de la incineradora properament.

……………….

1) Pagina 51-52 d’aquest informe:
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/general/anexo_metodologico_indice_greenpeace_de_calidad_ambiental.pdf

2)https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST7085ZI216733&id=216733

3)http://www.conselldemallorca.net/media/51106/Dadesrecollidaselectiva_setembre_2017.pdf

4)https://www.eea.europa.eu/themes/waste/municipal-waste/municipal-waste-management-across-european-countries

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy