Amics de la Terra publica la recerca „El compostatge, un aliat contra la crisi climàtica“

– A través del compostatge es podrien evitar més d’1 milió de Tn de GEI a l’any a Espanya.

– Es tracta de la primera recerca que agrupa l’anàlisi de compost i sòls en territoris amb característiques tan diferents.

-Mallorca ha participat amb 2 sòls i el compost de la planta de TIRME.

Des d’Amics de la Terra Mallorca estem difonent els interessants resultats d’un informe elaborat per la nostra coordinadora estatal, Amics de la Terra Espanya, juntament amb la Universitat de Santiago, i en el qual hem col·laborat en l’àmbit local.

L’informe complet està accessible aquí: „El Compostatge, un Aliat contra la Crisi Climàtica

En aquesta recerca, emmarcada en el projecte „Aplicació de compost procedent de residus municipals a sòls agrícoles i pastures„, compta amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica a través de la Fundació Biodiversitat.

Els resultats demostren els beneficis del compost en l’adaptació i mitigació del canvi climàtic i revela la capacitat del compost per a combatre els processos de desertificació, així com els milions de tones de Gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) que podrien evitar-se amb el tractament dels residus orgànics a través del compostatge.

En la recerca s’han analitzat tant el compost de 19 proveïdors diferents, com 24 sòls en els quals s’ha aplicat l’esmena orgànica, des d’horts fins a vinyes i deveses, en territoris amb condicions i característiques tan diferents com Aragó, Illes Balears, Catalunya, Galícia, La Rioja o Madrid…. i tots han reflectit resultats molt positius.

En el cas de Mallorca, es va aplicar el compost de la planta de Son Reus-Palma (TIRME) en dos terrenys, en Biniaraix i Bunyola.

La qualitat del compost utilitzat per al cas de Mallorca és considerada com a baixa (qualitat C, a causa de l’alt contingut en metalls pesants, sobretot de Zinc) pel fet que el procés de metanització barreja la fracció orgànica de recollida municipal amb els fangs de les depuradores. No obstant això, l’aplicació d’aquest compost en els 2 sòls mallorquins també ha estat favorable en termes de pH, aportació de matèria orgànica, estabilitat dels agregats, etc.

Amics de la Terra Mallorca espera el desplegament de les petites plantes de compostatge descentralitzades que preveu el recentment aprovat Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Mallorca, així com la posada en marxa del segon digestor de metanització de Son Reus, perquè la FORM i els llots de depuradora tinguin fluxos diferenciats i, per tant, el compost resultant augmenti de qualitat, podent ser utilitzat sense recomanacions especials, fins i tot en agricultura ecològica.

La Directiva Europea de Residus 2018/851, així com la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, marquen horitzons molt a la vora en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge: abans del 2021 caldria arribar, com a mínim, fins a un 50% del pes i per a cada fracció (paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics i comercials de residus domèstics i comercials).

Segons dades del Consell Insular de Mallorca, en 2017 la fracció orgànica tractada va ser sol un 3% del total de residus domèstics generats, mentre que la fracció rebuig va rebre el 85% de tot el pes restant. Encara hi ha municipis de Mallorca que no tenen recollida selectiva de la matèria orgànica separada de la fracció rebuig, frenant les xifres que entren a metanització i alimentant a canvi la seva incineració, amb els impactes i emissions que això comporta.

Amics de la Terra Mallorca aprofita la publicació d’aquests resultats per a instar a les administracions a apostar pel compostatge com una eina decisiva per a contribuir en la lluita contra la crisi climàtica.

Més informació a la web de la nostra coordinadora Estatal: https://www.tierra.org/lanzamos-una-investigacion-sobre-el-compostaje-y-el-cambio-climatico/

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy