Amics de la Terra obre el debat energètic

En un moment de crisi econòmica, climàtica i sistèmica, i davant les injustícies que això suposa per a moltes regions vulnerables del planeta, Amics de la Terra ha volgut obrir el debat sobre les possibilitats de canviar el sistema energètic de Mallorca.

Aquesta setmana Amics de la Terra ha dirigit una jornada de debat sobre les oportunitats que ofereix aquesta crisi per replantejar el model energètic. L’acte ha tingut l’especial col•laboració d’en Jordi Pigem, doctor en Filosofia i autor, entre d’altres, dels llibres Bona Crisi: cap a un món postmaterialista i GPS (global personal social): valores para un mundo en transformación. Ell ha parlat de la crisi com una oportunitat per reconstruir la relació que el nostre model energètic manté amb els sistemes ecològics i socials de la Terra, i de les sinèrgies que creen les noves xarxes i organitzacions socials, exposant l’exemple dels Moviments de Transició.

A més, han estat convidats a la taula rodona representants de diverses iniciatives interessants en l’àmbit energètic a Mallorca. Àngel Amengual, com a representant de l’associació Bon Clima, ha exposat la seva experiència en la formació de joves i aturats en temes d’energies renovables; Margalida Ramis, com a portaveu del GOB, ha parlat d’un escenari de tancament progressiu des Murterar i de substitució per fonts renovables; en Miquel Ramis des de l’entitat Artifexbalear ha parlat des d’un plantejament holístic de nous mètodes en la bioconstrucció; i finalment Roser Badia, en nom de l’entitat Amics de la Terra, ha exposat la necessitat d’integrar totes les propostes en una llei transversal de canvi climàtic, que reguli i planifiqui sectorialment una reducció anual de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El debat va quedar obert amb l’esperança que actes com aquest permetin donar a conèixer alternatives existents i puguin crear sinèrgies entre els diferents agents socials, a fi de que es vagi avançant cap a un escenari energètic més eficient, descentralitzat i sostenible.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy