Concurs fotogràfic: Aigua és vida, que no se t’escapi

‘Aigua és vida, que no se t’escapi’ és un nou projecte que comencem i a continuació us llancem la primera activitat.

Us podeu descarregar les bases aquí també:

Bases concurs fotografia

Qualsevol persona major d’edat, excepte els membres del jurat. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

L’aigua i el canvi climàtic a Mallorca. Les fotografies han de ser preses a Mallorca i poden tractar sobre problemàtica o usos de l’aigua, gestió de l’aigua, sequera, reducció de consum o malbaratament d’aigua, o sobre el canvi climàtic relacionat amb el cicle de l’aigua.

Amics de la Terra es reserva el dret d’acceptar les obres segons s’ajustin o no a la temàtica plantejada i a uns criteris de qualitat tècnica mínims.

Una fotografia i un títol que ha de ser un eslògan/frase que promogui unes conductes individuals i col•lectives més respectuoses amb el consum i ús d’aigua, i/o les emissions de gasos d’efecte hivernacle relacionades amb el cicle de l’aigua.

No hi ha límit de fotografies amb eslògans a enviar. Cal enviar-les al correu electrònic amics@amicsdelaterra.org especificant les següents dades:

Les fotografies han de presentar-se en format jpg, amb una mida de 30 cm en el costat major de la foto i 300 ppp de resolució.

S’admetran fotografies fins el fins el 25 de setembre del 2016.

Els premiats també gaudiran de la condició de soci d’Amics de la Terra Mallorca durant un any.

Les fotografies presentades s’exposaran a la web i xarxes socials d’Amics de la Terra un cop acabat el termini de recepció del concurs.

El jurat estarà integrat per membres de la junta directiva d’Amics de la Terra Mallorca i persones amb experiència en el món de la fotografia.

El jurat farà una primera selecció entre totes les fotografies presentades la darrera setmana de setembre, un cop triades les fotografies finalistes es publicaran i es realitzarà una votació oberta a les xarxes socials que es tindrá en compte a la votació final del jurat. La primera setmana d’octubre es publicaran els guanyadors.

Amics de la Terra es reserva el dret (no exclusiu) per reproduir en suports informatius i promocionals propis i exposar de manera lliure qualsevol de les imatges participants.

Els participants es responsabilitzaran que no existeixin drets a tercers sobre les seves obres.

Els organitzadors es comprometen, per la seva part, a indicar el nom del autor cada vegada que la seva imatge sigui reproduïda.

Protecció de dades

Conforme a la vigent Llei Orgànica 15.13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, us informem que les dades que vostè ens ha facilitat seran confidencialment tractats i inclosos a la nostra base de dades amb la finalitat de informar-vos de les nostres activitats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en els termes establerts a la L.O. 15/1999 de 13 de desembre, dirigint-se a Amics de la Terra amics@amicsdelaterra.org, 971 75 79 39.

Projecte subvencionat per:

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies