Amics de la Terra presentem al·legacions contra el parc fotovoltaic de Son Bonet

-La nostra entitat ecologista ha presentat aquesta setmana al·legacions contra el megaparc fotovoltaic de Son Bonet (Marratxí) promogut per AENA.

-Amics de la Terra considerem prioritària la transició energètica renovable per lluitar contra la crisi climàtica, però demanem un model de transició energètica democràtic i adaptat per Mallorca amb una sèrie de criteris ambientals i socials.

-Considerem urgent la definició de zones prioritàries per part del Consell de Mallorca, així com la implicació dels Ajuntaments i la ciutadania, per aconseguir proactivament una transició energètica justa i democràtica.

Amics de la Terra Mallorca hem presentat aquesta setmana les nostres al·legacions, a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic i a la Comissió Balear de Medi Ambient, contra el megaparc fotovoltaic promogut per AENA a Son Bonet (Marratxí), demanant la seva desestimació i la denegació de la corresponent autorització administrativa. 

A més, considerem que un projecte d’aquestes característiques no hauria de tenir consideració d’industrial estratègic, ja que llevat de la seva fase de construcció, té una mínima vinculació amb el teixit industrial local.

Per altra banda, si la voluntat d’AENA és cobrir les seves necessitats energètiques, hauria d’utilitzar prioritàriament les grans cobertes dels seus edificis ja existents a l’aeroport i a l’aeròdrom.

El document complet d’al·legacions es pot consultar [aquí]

Aquest projecte suposarà una ocupació de superfície de quasi 20 Ha, de les quals 12,5 Ha són una zona verda amb un important ús públic des de fa més de 40 anys. També s’hauran de construir importants infraestructures addicionals per a l’evacuació de l’energia generada, com una subestació i una línia d’evacuació de quasi 6 km. De fet, aquestes infraestructures no serien necessàries si la dimensió del projecte fos més petita.

Amics de la Terra considerem que, si bé la transició energètica renovable i la lluita contra la crisi climàtica ha de ser una qüestió prioritària i urgent, aquesta s’hauria de dur a terme amb una sèrie de condicions, per tal d’evitar que la rendibilitat econòmica de les grans instal·lacions fotovoltaiques (promogudes per grans empreses) sigui el criteri que articuli aquesta transició.

Aquesta entitat ecologista ressalta que, per a una veritable i urgent transició energètica no només basta amb substituir els combustibles fòssils amb energia renovable, sinó que s’ha d’abordar una transformació del sistema energètic i un decreixement en el consum energètic.

Per Amics de la Terra, aquesta transformació ha d’incloure aspectes de democratització energètica mitjançant la participació ciutadana, amb el foment de l’autoconsum i les comunitats energètiques, de descentralització de la producció, amb l’aprofitament de superfícies ja antropitzades (solarització de pàrquings, de cobertes de polígons industrials i altres superfícies ja urbanitzades) i amb petits parcs fotovoltaics de màxim 4-5 MW i, una urgent planificació territorial per part del Consell de Mallorca, per a evitar consum de territori no adequat.

Amics de la Terra, juntament amb altres entitats, també donem suport a la lluita veïnal articulada dins la plataforma “Son Bonet pulmó verd però volem recordar que la ciutadania té un paper fonamental com agent actiu per a la transició energètica, no només a l’hora d’oposar-se a projectes amb impacte ambiental i social, sinó també per contribuir a la reducció del consum de territori de forma proactiva, aprofitant les seves teulades i terrats, ja siguin individuals o compartits.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies