Amics de la Terra presentem al·legacions contra el megaparc fotovoltaic que eliminarà 700 garrovers en Son Amar-Es Rafalot (Bunyola)

-Aquesta entitat ecologista hem presentat al·legacions contra el megaparc fotovoltaic de més de 32 Ha de sòl rústic en Son Amar i Es Rafalot (Bunyola), promogut per l’empresa IFV MALLORCA SOSTENIBLE S.L.

-Amb aquest megaparc, el municipi de Bunyola passaria a produir el 200% de l’energia que consumeix anualment.

-Amics de la Terra considera prioritària la transició energètica renovable per lluitar contra la crisi climàtica, però tenint en compte una sèrie de criteris ambientals i socials.

-Aquesta entitat ecologista considera urgent la planificació territorial, l’aprofitament de superfícies ja urbanitzades i el desenvolupament ordenat de petits parcs fins a 5 MW.

Amics de la Terra Mallorca hem presentat aquesta setmana les nostres al·legacions, a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic i a la Comissió Balear de Medi Ambient, contra el megaparc fotovoltaic promogut per l’empresa IFV MALLORCA SOSTENIBLE S.L. a Son Amar i Es Rafalot (Bunyola), demanant la seva desestimació i la denegació de la corresponent autorització administrativa. 

A més, considerem que un projecte d’aquestes característiques no hauria de tenir consideració d’industrial estratègic, ja que llevat de la seva fase de construcció, té una mínima vinculació amb el teixit industrial local.

El document complet d’al·legacions es pot consultar [aquí]

Aquest projecte suposarà una ocupació de superfície de 32 Ha de sòl rústic general agrari i l’eliminació d’uns 736 garrovers. També s’hauran de construir importants infraestructures addicionals per a l’evacuació de l’energia generada, com una subestació i una línia d’evacuació de més d’1 km.

De fet, aquestes infraestructures no serien necessàries si la dimensió del projecte fos inferior, com és el cas dels 3 petits parcs fotovoltaics en procés de construcció al mateix municipi de Bunyola (Sa Tanca, Can Mas i Son Pons).

L’aprovació d’aquest megaparc també ocasiona un desequilibri territorial pel que fa a l’aspecte de generació d’energia renovable de forma distribuïda i descentralitzada, ja que Bunyola passaria a generar el 200% del total que consumeix anualment. Aquesta situació es podria evitar amb la planificació territorial, encara pendent, per part del Consell de Mallorca.

Amics de la Terra considerem que, si bé la transició energètica renovable i la lluita contra la crisi climàtica ha de ser una qüestió prioritària i urgent, aquesta s’hauria de dur a terme amb una sèrie de condicions, per tal d’evitar que la rendibilitat econòmica de les grans instal·lacions fotovoltaiques (promogudes per grans empreses) sigui el criteri que articuli aquesta transició.

Aquesta falsa justificació queda demostrada amb l’actual rendibilitat de petits parcs fotovoltaics (fins a 5MW) i l’aposta continuada per l’IDAE i les seves convocatòries d’ajudes SOLBAL, que ja contemplen instal·lacions mitjanes i petites damunt cobertes o marquesines d’aparcaments.

Aquesta entitat ecologista ressaltem que, per a una veritable i urgent transició energètica no només basta amb substituir els combustibles fòssils amb energia renovable, sinó que s’ha d’abordar una transformació del sistema energètic, apostant per una democratització i descentralització de la generació i un decreixement en el consum energètic.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies