Amics de la Terra presenta al·legacions al decret de protecció de posidònia

Amics de la Terra ha presentat avui un plec d’al·legacions a la proposta de decret de protecció de posidònia que tramita la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

En primer lloc, valoram molt positivament la iniciativa de posar ordre al problema del fondeig incontrolat de vaixells, que durant els últims anys s’ha convertit en una de les amenaces més importants que afecta a la supervivència de la posidònia. Per això donam suport a aquest decret, tan necessari com urgent.

Entre les aportacions que hem presentat, que tenen l’objectiu de clarificar i millorar el text, una de les més importants és la definició d’una praderia de posidònia com “unitat contínua de fons cobert per un poblament dens o dispers de feixos de Posidonia oceanica que revesteixen el sòl per sobre del 50% de la seva extensió, amb una extensió mínima d’una Ha.” S’hauria de canviar o eliminar la menció de superfície mínima d’aquesta definició perquè no és una definició fonamentada en la ciència.

Tanmateix, no consideram adient permetre “activitats que no afecten la superfície de les praderies si son d’una superfície inferior a l’1% de l’extensió”.

Aquest percentatge podria suposar una superfície molt important, tenint en compte que algunes praderies ocupen centenars d’hectàrees, un 1% pot significar una superfície molt gran.

Consideram que fa falta una planificació i ordenació del fondeig, tant dels camps de boies ecològiques que s’autoritzen, com el fondeig no reglat a zones de sorra, perquè no podem permetre la saturació del litoral que provoca impactes diversos al medi natural i una pèrdua de qualitat de la experiència dels altres usuaris del litoral.

Després de molts anys de lluita de les entitats mediambientals i la societat, estam contents ja que la posidònia té el valor social que es mereix, com a ésser viu fonamental per assegurar la biodiversitat del mar Mediterrani.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies