Amics de la Terra Mallorca insta a L’Autoritat Portuària de Balears a realitzar estudis rigorosos sobre els efectes dels creuers per a la salut ciutadana

Amics de la Terra Mallorca insta a L’Autoritat Portuària de Balears a realitzar estudis rigorosos sobre els efectes dels creuers per a la salut ciutadana

Amics de la Terra Mallorca considera patètic que el llargament esperat estudi sobre la contaminació dels creuers dut a terme per l’Autoritat Portuària s’hagi realitzat amb detectors low cost, com es reconeix en el document fet públic ahir per l’APB.

Si tanta és la rellevància econòmica dels creuers, resulta incomprensible que s’escatimin d’aquesta manera els mitjans a l’hora de mesurar les conseqüències que l’afluència d’aquest tràfic té sobre la població. Una entitat els ingressos de la qual ascendeixen a més de 20 milions de € -any 2016- hauria de comprometre’s seriosament, primer a mesurar de manera fiable, i després a pal·liar els efectes indesitjats que la seva activitat genera.

Amics de la Terra Mallorca qüestiona molt seriosament el rigor dels estudis, no solament per aquesta pobresa de mitjans, sinó per limitar les mostres a períodes molt puntuals de temps, sense facilitar dades sobre calibratge dels sensors, etc.

Tampoc entén com han pogut disgregar-se les dades per eximir als creuers de la seva quota part de contaminació, comprovada justament l’any passat per personal de l’organització ecologista alemanya NABU, els qui, fent ús de mesuradors de partícules -que en aquest cas sí estaven homologats i eren de qualitat-, van poder constatar com en engegar els motors d’un vaixell de creuer, el nombre de partícules es disparava exponencialment (existeixen vídeos il·lustratius sobre aquest episodi).

D’una altra part considera certament irònic que en l’estudi es parli de “dades obertes”, quan s’ha sol·licitat per activa i per passiva per les organitzacions ambientals la informació sobre l’estudi en curs, sense que s’hagi proporcionat.

Finalment, insta a l’Autoritat Portuària per que, en endavant, dediqui més recursos a conèixer les externalitats que produeixen els creuers, doncs està en joc la salut de la ciutadania, a la qual no se li pot enganyar amb pseudo estudis.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies