Amics de la Terra Mallorca entrega als partits polítics les propostes ambientals prioritàries de cara al 26 de maig

Amb la proximitat de les eleccions autonòmiques, insulars i municipals del 26 de maig, Amics de la Terra Mallorca ha enviat a tots els partits polítics, de Mallorca i de les Illes Balears, un document amb una sèrie de propostes que considerem prioritàries per a aquesta pròxima legislatura, quedant a la seva disposició per a qualsevol aclariment sobre aquest tema.

El document s’estructura en 8 àrees temàtiques, amb objectius i propostes per a cadascuna d’elles.

En l’àrea d’Energia i canvi climàtic, l’objectiu que marquem és reduir la dependència de les energies fòssils, emissores de gasos d’efecte d’hivernacle; fomentar l’autoconsum energètic i la democratització de la producció d’energia renovable.

L’objectiu de l’àrea de Mobilitat, seria un canvi de paradigma, reduint i pacificant el trànsit en els nuclis urbans, prenent mesures per a millorar la qualitat de l’aire i donant prioritat a vianant, bicicleta i transport públic.

En matèria de Residus, l’objectiu principal és la reducció dels residus generats i de la seva incineració, aprofitar al màxim la fracció orgànica, fomentar alternatives al plàstic i envasos d’un sol ús i avançar a 2020 el tancament dels dos forns antics de la incineradora de Son Reus.

Quant a Agricultura i alimentació, des d’Amics de la Terra Mallorca marquem l’objectiu d’incrementar la producció i consum d’aliments locals, fomentant els canals curts de distribució, el paper dels agricultors i l’agricultura sostenible.

L’objectiu de l’àrea de Biodiversitat és ampliar en extensió i número els espais naturals protegits, així com millorar la gestió dels existents.

En l’àrea d’Aigua, Amics de la Terra Mallorca insta als partits polítics a prendre mesures per al foment de la reducció del consum i evitar la contaminació per aigües residuals, millorant els sistemes de depuració.

Quant a Territori i Turisme, des d’aquesta entitat ecologista proposem als partits frenar la massificació turística i la gentrificació de pobles i ciutats, limitar el sòl urbanitzable, evitar l’ampliació de ports i no permetre més grans superfícies comercials.

Finalment, Amics de la Terra Mallorca proposem l’objectiu d’establir una Àrea de control d’emissions MED-ECA al mar Mediterrani, per a embarcacions en general i creuers específicament.

* Pots accedir al document complet aquí.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies