Search
Close this search box.

Amics de la Terra i GOB manifesten el seu rebuig a la designació de les presidències d’aquestes entitats com a vocals dels premis de turisme

-L’AETIB publicà al BOIB la designació de les presidències d’ambdues entitats com a vocals sense consentiment ni comunicació prèvia.

-Les dues entitats, disconformes, no només amb els premis, sinó amb la política turística i econòmica basada en el turisme excessiu del Govern, exigeixen la rectificació de la resolució del President de l’AETIB i la corresponent rectificació al BOIB.

Amics de la Terra i GOB manifesten la decisió adoptada per les juntes directives de les respectives associacions de declinar des d’ara, i mentre no es comuniqui el contrari, la participació d’aquestes entitats com a jurat en l’atorgament dels premis del turisme de les Illes Balears instaurats pel Decret 22/2017.

Entre altres raons, fonamenten el seu rebuig en les profundes discrepàncies que mantenen envers la política econòmica i turística d’aquest Govern respecte a la intensificació de l’activitat turística, la destinació de doblers públics a la promoció turística, el creixement de la capacitat d’allotjament i operativitats de ports i aeroports, la massificació i saturació que ve produint-se, i que excedeix amb molt la capacitat de càrrega ecològica de l’arxipèlag.

També, en la concepció filosòfica del fenomen turístic, perquè consideren que les tesis del Govern referides a un pretès desenvolupament sostenible a futur col·lideixen de manera directa amb la finitud física de territori, aigua i altres recursos que resulten especialment patents en els àmbits insulars.

Finalment, last but not least, es justifica aquesta negativa per la profunda decepció d’aquestes organitzacions ecologistes en el que concerneix el desenvolupament de l’impost sobre el turisme sostenible, tant pel que fa a la presa de decisions sobre les finalitats del fons i els projectes aprovats especialment, pel que fa a la participació social en la seva gestió, com han expressat en reiterades ocasions aquestes entitats.

En tant subsisteixin les discrepàncies apuntades (a títol enumeratiu, i no exhaustiu), aquestes organitzacions desitgen que, excepte manifestació contrària, no se les inclogui ni en aquesta ni en successives convocatòries dels esmentats guardons, i, menys encara, que es faci ús dels seus noms sense el seu consentiment. És més demanen la rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de la designació dels presidents d’aquestes com a vocals del jurat dels premis esmentats.

Sigues part del canvi!

Manteniu-vos al dia de les nostres campanyes i de com podeu participar.

    He llegit i accepto la Política de privacitat.