Amics de la Terra dóna el seu suport a la llei agrària

Amics de la Terra considera que la proposta del Govern Balear amb la redacció d’una nova Llei Agrària és un pas molt positiu per recolzar l’agricultura i la ramaderia locals i de qualitat. En aquest sentit Amics de la Terra ha presentat al·legacions a la Llei Agrària actualment en exposició pública fins al 15 de desembre. En opinió d’Amics de la Terra, per mantenir el sector agroramader de les Illes és necessari fugir de l’agricultura intensiva basada en l’ús de productes químics contaminants, que no es correspon amb una de producció coherent amb l’entorn i el medi ambient. La part de l’esborrany de Llei que menys complau als ecologistes és el text sobre la prohibició de la sembra dels organismes modificats genèticament (transgènics) en les Illes Balears. En opinió d’Amics de la Terra no està suficientment clar que quedi prohibit el seu cultiu a les Illes, encara que admet que l’autorització és competència del govern central, que no sigui que el Govern Balear aconsegueixi prohibir-los basant-se en una nova legislació europea que permet als Estats membres i les regions prohibir el cultiu de transgènics sempre que es demostrin el seu nocivitat. Desgraciadament el govern central del PP és molt favorable al cultiu de transgènics a Espanya, per això som el país europeu amb més hectàrees de blat de moro transgènic conreat. El cultiu de blat de moro transgènic a Mallorca posa en risc el cultiu de blat de moro ecològic o de varietats locals per la possible contaminació genètica. La qüestió és si la Unió Europea ens deixaria prohibir-los i que el Govern central no intervingui per evitar-ho. En aquest sentit, Amics de la Terra insta al Govern Balear convocar amb caràcter urgent la Comissió de Bioseguretat aprovada per Decret 66/2007, la missió del qual és el seguiment i control dels transgènics a les Illes. Aquesta Comissió hauria de reunir-se com a mínim cada any i en aquesta legislatura mai ha estat convocada.

Donar prioritat als productes locals de proximitat, de qualitat i de temporada en la compra pública tal com pretén la nova Llei és un gran avanç per recolzar l’agricultura local.

Reconèixer la importància de les races autòctones i les varietats locals és també una bona notícia per promocionar una agricultura més sostenible.

Promoure l’ús de compost per a la protecció de la fertilitat del sòl és una altra vella reivindicació d’Amics de la Terra i està incorporat en la nova Llei. Actualment es crema la major part de la matèria orgànica a l’aire lliure amb la conseqüent molèstia per als veïns, o acaba en la incineradora on es crema aquest material valuós juntament amb la resta dels residus causant contaminació atmosfèrica.

Amb les modificacions respecte a la Llei anterior, es limita les activitats complementàries a les quals són pròpies del camp i no com la llei anterior que permet tot un ventall d’activitats que poc tenien a veure amb l’agricultura, com per exemple el pol. A més es permet als agricultors i ramaders oferir estades turístiques sense que aquestes fan perdre l’essència del seu objecte agroramader convertint-se en hotels rurals tal com deixa la Llei actual.

Amics de la Terra espera que aquesta nova Llei, juntament amb els ciutadans i visitants fent la seva part comprant productes de les Illes – si són ecològics millor encara -, seríem capaços de donar un impuls a un sector vital però desgraciadament en vies de desaparició si no rep l’ajuda necessària tant de polítics com de consumidors.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies