Amics de la Terra demana que s’apliquin mesures per limitar la incineració de residus reciclables

En relació a la notícia apareguda sobre la incineració dels residus d’Eivissa i Menorca a Son Reus Mallorca, Amics de la Terra recorda que les Directives Europees marquen les pautes obligatòries per a la gestió de residus als països membres, i requereixen que un 50% dels residus es recuperi per al seu reciclatge abans de 2020.

El 9 de juliol, el Parlament Europeu va aprovar un augment més ambiciós en els objectius obligatoris: el reciclatge d’un 70% dels residus municipals en 2020 i un 80% dels residus d’envasos en 2030. Els parlamentaris han reconegut la necessitat de mesurar l’ús net de recursos naturals i de marcar objectius més elevats de reciclatge per avançar cap a una economia circular.

Així, per complir les obligacions, no podem parlar d’incinerar els residus recuperables, sinó millorar la gestió actual de residus. Però la situació en les Illes Balears està lluny de complir amb aquests objectius europeus.

A Eivissa les xifres de reciclatge superen escassament el 13%. Construint la planta de selecció prevista en el pla de Residus de 2001 permetria unes xifres de reciclatge i recuperació molt més elevades que l’actual. Amb una planta de compostatge per tractar la matèria orgànica, es podria a més recuperar un 30% dels residus urbans.

A Menorca en 2014 va reciclar un 19,4 % dels residus i actualment està portant el rebuig a la incineradora de Mallorca per les deficiències en l’abocador Milà.

A Mallorca actualment es recicla el 16,4 % en la recollida selectiva, incinerant 468.554 tones a l’any de les quals aproximadament el 40% és matèria orgànica que es podria recuperar per generar compostatge, molt valuós per fertilitzar els sòls. De cap manera aquests residus haurien d’anar a la incineradora.

Amics de la Terra insisteix que davant l’obligatorietat d’aplicar les Directives Europees d’economia circular cal reduir significativament la incineració i tancar els dos forns antics de la incineradora de Son Reus. A més amb la incineració els recursos naturals s’eliminen per sempre i és un luxe que no ens podem permetre en un planeta amb recursos finits i limitats.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies