Amics de la Terra demana desenvolupar un altre model fotovoltaic a Mallorca: adaptat al territori i evitant els megaparcs

-L’entitat ecologista s’oposa als megaparcs fotovoltaics de Bunyola i de Son Bonet (Marratxí)

-Amics de la Terra defensa la transició energètica renovable però amb criteris de descentralització, democratització energètica i aprofitant prioritàriament les superfícies ja urbanitzades.

 –La rendibilitat econòmica de les grans instal·lacions fotovoltaiques, promogudes per grans empreses, no hauria de ser el criteri de pes.

 –Amics de la Terra considera urgent la definició de zones prioritàries per part del Consell de Mallorca i la implicació dels Ajuntaments i la ciutadania, per aconseguir una transició energètica justa i democràtica.

Amics de la Terra Mallorca es manifesta clarament a favor del desenvolupament d’instal·lacions fotovoltaiques a les Illes Balears que ens permetin una transició energètica d’acord amb els objectius que es contemplen a la Llei 10/2019, de 22 de febrer de canvi climàtic i transició energètica, però sempre amb unes premisses bàsiques: màxima preservació del nostre territori, una generació distribuïda amb petits parcs que minimitzin la necessitat d’importants infraestructures addicionals per evacuar l’energia a la xarxa, i sobretot que sigui una transició justa i democràtica amb una important participació social que en aquests moments permet aquesta tecnologia (autoconsum i comunitats energètiques renovables).

En conseqüència hem de manifestar la nostra oposició als dos nous grans parcs fotovoltaics prevists a Mallorca i que actualment es troben en fase d’exposició pública per a la seva autorització administrativa: el d’Es Rafalot-Son Amar (Bunyola) i el de Son Bonet (Marratxí).

El primer d’ells, a Bunyola, té una potència pic de 39,96 MW i suposa una ocupació de més de 32 Ha de sòl agrícola. Amb aquesta potència, es fa necessari la construcció d’infraestructures addicionals per a evacuar l’energia generada: una nova línia a 66 kV d’1,2 km i una subestació de 30/66 kV.

El segon megaparc, promogut per AENA a Marratxí, preveu una potència pic de 19,4 MW i una ocupació de quasi 20 Ha, de les que destaquen 12,5 Ha que constitueixen una zona verda amb un important ús públic des de fa més de 40 anys. També s’hauran de construir importants infraestructures addicionals per a l’evacuació de l’energia generada: una subestació de 25/66 kV, i una línia d’evacuació de quasi 6 km a 66 kV.

  • Des d’Amics de la Terra recordem que aquest tipus d’infraestructures addicionals no serien necessàries en el cas dels petits parcs fotovoltaics de 4 o 5 MW.

També destaquem que el parc fotovoltaic d’Es Rafalot-Son Amar (Bunyola) s’afegeix a altres 3 parcs ja aprovats al mateix terme municipal, ocasionant que es generi anualment un 200% de l’energia consumida pel municipi.

Aquest fet constitueix una mostra més del desequilibri territorial que genera la manca  d’una definició de les zones de desenvolupament prioritari i altres característiques d’aquestes instal·lacions per part de les administracions responsables com és el Consells de Mallorca i altres departaments del Govern Balear.

  • Amics de la Terra recorda que el territori no es pot sacrificar davant el benefici dels grans capitals, i que aquesta és la raó per la qual s’augmenta el dimensionament dels parcs fotovoltaics.

 A la possible al·legació que aquests inversors faran sobre la major rendibilitat econòmica dels megaparcs fotovoltaics, des d’Amics de la Terra recordem que existeixen ajudes i incentius per precisament el contrari, donar suport als petits parcs: l’IDAE va establir subvencions d’import inversament proporcional a la grandària dels parcs, que l’any passat ja es van aprovar gairebé 40 milions d’euros per a 55 petits parcs de menys de 5 MW i que enguany s’ha aprovat la convocatòria SOLBAL2 amb més de 20 milions d’euros que ha inclòs instal·lacions damunt cobertes i solarització de pàrquings.

  • Amics de la Terra considera que es pot aconseguir una transició energètica sense recórrer a dimensionaments d’instal·lacions incompatibles amb la nostra realitat territorial: insular i fràgil.

Aquesta entitat ecologista creu factible arribar a l’objectiu del 35% de renovables per a l’any 2030 previst a la Llei Balear de canvi climàtic i transició energètica, sense infraestructures desproporcionades, sempre que les Administracions es coordinin per fer-lo possible.

  • Entre d’altres, Amics de la Terra identifiquem tres línies de feina claus a desenvolupar:

1-Parcs de reduïda dimensió

2-Execució d’instal·lacions a les cobertes dels edificis i sòls degradats

3-Implicació del Consell de Mallorca, del Govern Balear, i especialment dels Ajuntaments per zonificar i per desenvolupar programes  d’informació i assessorament ciutadà i d’impuls de petites instal·lacions de generació, sigui autoconsum individual, col·lectiu o mitjançant comunitats energètiques.

 

Més informació sobre el model fotovoltaic al qual donem suport Amics de la Terra Mallorca:

La ciutadania i la socialització energètica són claus per a una transició justa i urgent

Compartim la nostra formació sobre Autoconsum Energètic del passat divendres 11 D

 

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies