Amics de la Terra considera que la nova Llei de Residus Estatal no és suficientment ambiciosa

-Amb el recentment aprovat Avantprojecte de Llei de Residus en Consell de Ministres i la consulta sobre el Reial decret d’Envasos i Residus d’Envasos, Espanya decideix si busca un canvi real cap al residu zero i l’economia circular, o continua protegint els interessos de la indústria que fomenta i defensa el model de producció i consum basat en el ‘usar i tirar’.

-Una sortida justa i sostenible de la crisi COVID ha d’avançar cap al “residu zero”

– Sembla que aquesta Llei Estatal serà molt menys ambiciosa que la Llei de Residus de les Illes Balears, capdavantera i aplaudida a nivell europeu.

 

El 2 de juny, el Consell de Ministres va aprovar l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats, peça clau de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular i element central de la implementació del Paquet europeu d’Economia Circular i de la Directiva de Plàstics d’un Sol Ús.

Es tracta d’un text molt esperat per la societat civil, que demandava des de fa temps reforçar la nostra legislació en matèria de residus, adaptant-se a la situació d’emergència climàtica en la qual ens trobem, i actualitzar un model de gestió antiquat i deficient.

En l’actualitat, gairebé el 90% dels materials usats a la UE es perd després del seu primer ús.

L’actual govern estatal de coalició té, per tant, una ocasió única per a posicionar-se davant el repte de reduir amb urgència el consum de recursos naturals i de limitar la generació de residus, per a protegir el medi ambient i la salut de les persones.

El nostre model econòmic es basa en la incultura del “usar i tirar”. La pandèmia del coronavirus ha empitjorat aquesta situació, en provocar un augment en l’ús de productes d’un sol ús sobre la base de la creença errònia que aquests són més segurs que els productes reutilitzables. La indústria del plàstic ha fomentat aquesta fal·làcia per al seu benefici i ha aprofitat la crisi per a intentar ajornar la implementació de la Directiva.

En aquest context, l’actual esborrany de l’Avantprojecte de Llei de Residus, lluny d’oferir una resposta al repte plantejat, resulta clarament insuficient. El text presenta deficiències importants, com uns objectius de reducció poc ambiciosos, la falta de mesures concretes per a la majoria dels objectius plantejats i l’aposta per la voluntarietat. Qüestions imprescindibles com abordar l’obsolescència programada, apostar decididament per la reutilització d’envasos, productes d’higiene o tèxtils, o implementar un sistema de dipòsit i retorn d’envasos (SDDR) com la millor opció, estan citades de manera vaga o brillen per la seva absència.

Hi ha algunes coses positives. Per exemple, es preveu la implantació de la recollida separada de matèria orgànica, encara que s’ajorna el termini per a fer-ho massa temps en la nostra opinió, s’implementa l’obligatorietat d’oferir aigua de l’aixeta des de la restauració i s’aposta per acabar amb el malbaratament alimentari. No obstant això, aquí també l’esborrany es limita en gran manera a aplicar el que exigeix la norma europea, sense anar molt més enllà.

-Posar fi als plàstics d’un sol ús

La nostra nefasta gestió de residus té conseqüències palpables, com els 9 milions de tones de plàstic que s’aboquen cada any als oceans. La urgència d’aquest problema va portar a l’adopció de la Directiva europea sobre Plàstics d’un Sol Ús, que l’Avantprojecte de Llei de Residus també recull.

Entre les mesures previstes, el text prohibeix a partir de juliol de 2021 la comercialització de coberts, plats, palletes i agitadors de begudes de plàstics d’un sol ús, entre altres productes. També es preveuen mesures complementàries com la creació d’un impost als articles d’un sol ús de plàstic.

Aquests objectius suposen un bon començament, però s’ha d’anar més enllà. El govern no pot limitar-se a una implementació de mínims de la normativa europea. És urgent aplicar mesures com reduir l’ús de tots els plàstics d’un sol ús, i no sols els envasos de begudes i recipients d’aliments. Així mateix, la resposta al problema dels plàstics no pot passar per fomentar falses solucions com el consum d’altres productes també d’un sol ús com els bioplàstics. Cal posar fi al model d’usar i tirar i avançar cap a la cultura de la reutilització.

-“Residu zero” per a una veritable transició ecològica

Per a avançar realment cap a un model d’economia circular, que redueixi el consum de recursos naturals i l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, el govern ha de tenir en compte unes línies prioritàries bàsiques:

– Establir objectius de reducció de residus ambiciosos i terminis.

– Canviar el model de gestió de residus, prioritzant la reducció en la cadena de producció i distribució (això és, des de la fase de concepció i disseny del producte fins a la seva distribució i consum),

– En aquesta línia, apostar clarament per la reutilització, especialment en fraccions clau com a envasos, electrònica o tèxtil, i avançar en la implantació decidida de sistemes de dipòsit i retorn d’envasos,

– Implantar la recollida selectiva en origen de la matèria orgànica al més aviat possible per a garantir percentatges de reciclatges més amplis i lluitar contra la desertificació i la pèrdua de sòl en tot el territori. Això implica desenvolupar el potencial del compostatge descentralitzat com a millor opció per al tractament dels residus orgànics.

– Finalment, seguint la jerarquia de residus establerta per la UE, posar tots els esforços a reduir al màxim i, progressivament, posar fi a la incineració, l’abocament i altres solucions finalistes.

Les mesures i ajudes econòmiques associades a la sortida de la crisi no han de beneficiar a la indústria del plàstic ni dels combustibles fòssils.

Cal avançar cap a un model de “residu zero” que aprofiti al màxim els limitats recursos naturals del planeta i minimitzi la contaminació. Només aquest enfocament contribuirà a una sortida justa i sostenible a l’actual crisi que prioritzi a les persones i al planeta per sobre dels interessos empresarials particulars.

Pots escoltar, a la nostra companya d’Amigos de la Tierra España, xerrar d’aquest avantprojecte de Llei Estatal en aquesta entrevista en la cadena SER (11 juny 2020).

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies