Amics de la Terra compte els dies per al Decret de la Posidònia

Amics de la Terra compte els dies per al Decret de la Posidònia

 Amics de la Terra se alegra davant l’anunci del Consell Consultiu que el dictamen sobre l’interminable Decret de la Posidònia veurà aviat la llum i espera amb reserves que així sigui en els propers 20 dies restants del mes de Juliol.

Al temps, demanda una reflexió sincera a tots els organismes polítics i jurídics que han intervingut en l’elaboració i tramitació del decret, davant el fiasco social que està suposant.

La norma està concebuda per protegir a una valuosíssima espècie, especialment en els mesos d’estiu, que és quan més agressions sofreix, i no és presentable que estiguem ja a mitjan juliol sense que hagi entrat en vigor.

Quant a la norma en si, i quan, per fi, entri en vigor, demanem que es facilitin els procediments de denúncia voluntària, de tal manera que sigui senzill per als particulars que contemplin infraccions d’aquesta naturalesa posar-les en coneixement de l’Administració, sense que això suposi comprometre la seva privacitat. Han d’arbitrar-se sistemes de denúncia disponibles a través d’internet, que amb les degudes garanties, com l’aportació de material gràfic i la necessitat de ratificació per testimonis, permeti a l’Administració exercir de forma inexcusable les mesures coercitives que procedeixin.

Finalment, veiem amb preocupació que la insuficiència de mitjans per perseguir les conductes infractores per part de l’Administració és manifesta i molt greu, i dissentim per complet de la idea que en aquesta primera campanya les infraccions solament han de ser advertides als navegants, sense que això suposi la iniciació d’expedients sancionadors, ja que la situació és de tal gravetat que no caben períodes transitoris de gràcia.

Pensem que és important que l’Administració faci extensiva la prohibició de fondeig sobre posidònia a qualsevol profunditat i per a qualsevol eslora, i que posi a disposició les degudes alternatives ecològiques per al sector nàutic, així com que aquestes siguin gestionades de manera pública.

Finalment, Amics de la Terra recorda que la deficient depuració d’aigües residuals i els vertits a través dels torrents en els episodis de pluges son també unes de les causes de degradació d’aquest valuós ecosistema, i insta a les Administracions competents a realitzar les degudes inversions i prendre mesures en aquest àmbit.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies