Recursos naturals i residus

S’aprova la nova llei de residus amb deficiències i oportunitats per a Balears

Amics de la Terra creu que la nova llei de residus suposa deficiències i oportunitats importants per a Balears

El nou text de la Llei de residus i sòls contaminats aprovat aquest dijous 14 al Congrés, és fruit de la transposició de la Directiva Marc de Residus europea a la legislació espanyola. Els grups ecologistes lamenten la poca ambició que ha tingut el Ministeri de Medi ambient a l’hora d’establir millores que podrien haver fet d’aquesta una llei pionera en la gestió de residus i ambientalment compromesa i responsable.

Durant el tràmit parlamentari s’han incorporat a la Llei elements interessants, com un objectiu de reducció en la generació de residus del 10% per a 2020, la consideració dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) com a possible sistema de gestió d’envasos, la possibilitat d’aplicar un cànon a la incineració i a l’abocament o la certificació forestal d’envasos i etiquetes.

No obstant això, Amics de la Terra creu que han quedat fora del text millores imprescindibles, demandades insistentment pels grups ecologistes, com la recollida selectiva de la matèria orgànica, la prohibició de la distribució gratuïta de les bosses de plàstic d’un sol ús (no tant sols les de plàstic) o l’exclusió de la incineració com a opció de gestió.

Això suposa per a Balears que no hi haurà una obligació estatal de millorar la gestió de la matèria orgànica (actualment a Mallorca un 35% dels fems que es cremen a la incineradora és material orgànic que es podria convertir en fertilitzants naturals per a la terra). En aquest sentit, la nova llei no incentiva l’estalvi de recursos naturals (per exemple, canvia les bosses de plàstic per biodegradables, sense incidir en el canvi de cultura d’usar i llençar), ni evita la contaminació que provoquen tant la incineració com els abocadors. La nota positiva de la llei és que obre la porta a la inclusió de sistemes d’envasos retornables (SDDR), una petició impulsada per la Plataforma per a la Reducció dels Residus de Mallorca que ha rebut el suport de diversos municipis (entre els quals Palma) i que es donarà a conèixer en fase de prova a mitjans d’agost a Palma i Capdepera.

Esperem que el Govern Balear sigui capaç de suplir les mancances de la llei estatal, amb l’aprovació d’una nova llei de residus autonòmica (procés ja iniciat per l’anterior govern que ha quedat a l’espera de les noves prioritats polítiques).