Recursos naturals i residus

El compostatge: una recepta ideal per la setmana de prevenció dels residus

La fracció orgànica dels residus municipals (FORM) suposa aproximadament un 40% en pes dels residus domèstics a Mallorca. D’aquests, sol es recull un 5% de forma separada, que després és tractat a la planta de compostatge/biometanintzació. La resta de residus orgànics és eliminada amb el rebuig a la incineradora, el que significa cremar el 86% dels residus orgànics domèstics. La FORM podria esser fàcilment convertida en compost, substància molt valuosa per enriquir la terra i evitar la seva erosió.

El compostatge és una alternativa més barata, menys contaminant, sense petjada de carboni si no necessita transport, que redueix els residus i que genera un producte molt valuós per la terra.

Saps que amb la separació selectiva de la matèria orgànica estalviaríem fins a un 65% de gasos d’efecte hivernacle?

Mira el avantatges del compostatge en el vídeo Redueix , Reutilitza , Composta.

¡Mira el vídeo i descobreix-ho!

Mira aquí la proposta que et fem:

Fulletó amb instruccions per construir la teva compostera